Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Forsikringer

Skolen skal have en god samarbejdspartner i det valgte forsikringsselskab eller den valgte forsikringsmægler. Enhver skole vil komme ud for negative hændelser, hvor den får behov for en professionel samarbejdspartner, der kan håndtere lette og svære situationer i forhold til udbedring af skader mv.

Det er vigtigt at skolens forsikringsprogram er korrekt sammensat og svarer til den virkelighed skolen befinder sig i. Selvom alle skoler har mange fælles træk, er der ikke to der er ens – så en standard-forsikringspakke skal tilpasses den enkelte skole.

Skolen bør også overveje, i samarbejde med forsikringsselskab eller mægler, at være aktiv omkring risikostyring og skadesbegrænsning. Man vil evt. kunne opnå lavere selvrisiko og lavere forsikringspræmie.

Selvom der kun er få forsikringer, der er lovpligtige fx arbejdsskadeforsikring, så kan det kun anbefales at skolerne har bredt forsikringsprogram, der er tilpasset den enkelte skole.

Som mange andre administrationsområder, er det anbefalelsesværdigt at tage forsikringsprogrammet op til revision minimum hvert 3. år. Kontakt dit forsikringsselskab eller mægler og aftal et møde, hvor forsikringerne bliver gennemgået. Tag evt. kontakt til en ny leverandør for at få nye øjne "på sagen".

Når skolens hverdag forandrer sig ved større beslutninger, bør det overvejes, om beslutningen kan have forsikringsmæssige konsekvenser. Fx;

Ved nye skolerejser; Dækker rejseforsikringen vores behov?

Ved større ombygninger; Hvem har ansvar for at tegne entrepriseforsikring?

Ved større inventarkøb; Skal forsikringssummen hæves?

Ved indskrivning af elever med kroniske lidelser; Hvordan håndterer vi opbevaingen og udlevering af medicin?

Der findes mange forsikringsudbydere og mæglere og Lilleskolerne har været med til at udvikle et skoleforsikringsprogram med Willis Towers Watson – se mere

Som noget nyt udvider Willis forsikringsaftalen pr. 2023 med en ny APV-facilitet, der tilbydes i samarbejde med Woba. Systemet er gratis for skoler omfattet af skoleforsikringsprogrammet.

Læs mere om APV-produktet her

Sundhedsforsikring

Der kan ikke tegnes sundhedsforsikringer (og tilsvarende) for skolens ansatte, betalt med skolens midler. Skolen må ikke anvende tilskudsmidler til formålet.

Senest opdateret: 11. oktober 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os