Lilleskolernes Sammenslutning

For elever

Lilleskolernes Minifestival afholdes så vidt muligt hvert år for de yngste - med en eller flere medlemsskoler som arrangører.

 

Minifestival

Minifestivalen er en musikfestival for indskolingsklasser, som både giver børn, forældre og lærere en ”Lilleskoleforståelse”, samtidig med at vi kommer rundt og besøger hinandens skoler. Rammen er en blanding af musik og leg. Arrangementet skal være overskueligt for alle, derfor varer minifestivalen kun én dag. Samtidig tilstræber vi, at der højst deltager 3-4 skoler pr. festival. Jo flere skoler, der ønsker at være med, jo flere parallelle festivaler sætter vi i værk.  

Programmet består af en blanding mellem musikalske værksteder, andre værksteder og pauser/leg. Midtvejs er der en time, hvor skolerne optræder for hinanden med på forhånden indøvede numre. Dette behøver ikke kun at være musik, men kan også være teater, cirkus m.m. Det hele afsluttes med en fælles optræden, der øves til i de musikalske værksteder. Børnene inddeles i hold på tværs af klasser og skoler.

Læs mere om minifestivalens historie

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os