Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Fleksjob

En medarbejder, der er ansat i fleksjob, er en mindre dyr medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at løse både små og store opgaver på din skole. Mearbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere, og man skal ikke bruge mere tid på administration end for øvrige medarbejdre.

Dit lokale jobcenter skal altid inddrages, før der kan etableres et fleksjob. Her kan du typisk også få hjælp til al administration og papirarbejde omkring fleksjobbet.

Fleksjob er en ansættelse med særlige løn- og arbejdsbetingelser for personer, der ikke kan klare de almindelige krav til effektivitet og kvalifikationer. Ordningen blev indført ved lov i 1997 som erstatning for ”skånejob”. I 2013 blev fleksjobreformen indført og ordningen blev derved ændret og førte til at der nu findes to ordninger, betegnet som ”den gamle ordning” (før 2013) og ”den nye ordning” fra januar 2013.

Med den gamle ordning bliver der udbetalt fuld løn fra arbejdsgiver til lønmodtager, og arbejdsgiver modtager refusion fra kommune og stat. Så længe man opretholder ansættelse i denne ordning, vil den fortsætte.

Med den nye ordning udbetaler arbejdsgiveren løn til lønmodtageren for den arbejdsindsats, der ydes på arbejdspladsen. Kommunen beregner et fleksløntilskud i forhold til den løn, som arbejdsgiver udbetaler. Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Man skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere. Dit lokale jobcenter skal altid inddrages, før der kan etableres et fleksjob. Her kan man typisk også få hjælp til administration og papirarbejde omkring fleksjobbet.

Gode grunde til at ansætte en medarbejder i fleksjob;

- Skolen betaler kun for de timer medarbejderen reelt arbejder og får refunderet 50% af staten
- Sygefravær dækkes fuldt ud, dvs. allerede fra 1. sygedag
- Skolen gør en forskel og tager et socialt ansvar
- Jobcentret er altid med på sidelinjen og kan hjælpe og vejlede og bistå i situationer, hvor det ikke går som ønsket

Læs mere her hos Cabi.dk

Et forbehold, som nogle gange høres i forhold til ansættelse af personale i fleksjob, er, at det ikke er muligt at opsige en sådan medarbejder igen. Men dette er faktisk ikke korrekt. En fleksjobber kan som øvrigt personale opsiges, hvis der er saglige grunde hertil. Men det er helt centralt, at skolen ikke udsætter fleksjobberen for forskelsbehandling på baggrund af eksempelvis handicap/det faktum, at han/hun er ansat i et fleksjob.

Sker opsigelsen med udgangspunkt i virksomhedens forhold kan fleksjobberen - lige såvel som øvrigt personale - være den medarbejder, skolen bedst kan undvære.

Sker opsigelsen med udgangspunkt i den ansattes forhold skal skolen sikre sig, at parametre, der har haft betydning for tilkendelse af flexjob, og som har været kendt på ansættelsestidspunktet, ikke er baggrunden for opsigelsen. Kan medarbejderen således ikke håndtere de opgaver han/hun er ansat til i sit fleksjob, og den manglende kapacitet hertil ikke isoleret set kan skyldes fleksjobansættelsen, kan man udmærket opsige medarbejderen. Det skal dog godtgøres, at man som arbejdsgiver har iagttaget netop de særlige vilkår, som medarbejderen er ansat på, og dette ikke har været udslagsgivende for opsigelsen.

Folder lavet i et samarbejde mellem Fleks/barselsfonden, Københavns jobcenter/ Københavns Erhvershus

Senest opdateret: 23. januar 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os