Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Andet vedrørende "Undervisning og børn"

Teaterrefusion for Frie Grundskoler 2022 - Dispensationsmeddelelse

Søgningen til refusionsordningen for ikke-kommunale institutioners køb af refusionsberettigede forestillinger af børneteater og scenekunst for unge er lavere end forventet.

Med det mål at gøre det lettere at søge ordningen og at understøtte, at flere børn og unge fra ungdomsuddannelserne, private skoler og private daginstitutioner får mulighed for at opleve professionel scenekunst meddeles hermed generel dispensation fra dele af refusionsordningen for ikke-kommunale institutioner. Dette gøres med henblik på at opnå en bedre overensstemmelse mellem refusionsordningen og institutionernes planlægningshorisont.

Hent dispensationsmeddelse fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om refusion af ikke kommunale institutioners udgifter til teater mv

Teaterrefusion for Frie Grundskoler 2021

Som et nyt initiativ har Kulturministeriet etableret en forsøgsordning, der gør det lettere at søge om refusion på op til 50% ved køb af professionelle  teaterforestillinger, der skal vises på skoler.

Se mere her i informationsbrevet om teaterrefusion

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os