Lilleskolernes Sammenslutning

For SFO området og pædagogisk personale

Lilleskolernes Sammenslutning tilbyder forskellige arrangementer og kurser for lærere og pædagogisk personale og hjælper også skolerne med at arrangere forskellige former for skolekurser for en eller flere skoler i et område. 

Derudover afholder foreningen årligt et Specialpædagogisk træf for lærere og pædagogisk personale, der beskæftiger sig med dette område. På Specialpædagogisk træf tager vi fat på og går i dybden med et bestemt pædagogisk tema; hvilke forståelser knytter temaet an til, hvad er baggrunden for det, hvordan afspejles det i vores praksis, hvad er og/eller har vi været blinde for – og helt afgørende: hvordan kan vi blive skarpere på og (videre-)udvikle en god praksis, der tager afsæt i faldgruber og centrale opmærksomhedspunkter, som temaet giver anledning?

Specialpædagogisk træf / inklusionstræf 2023; 22.-23. november 2023
For: Ledere, lærere, pædagoger m.fl.
Invitation og program kan hentes via kalenderen på forsiden

SFO-ledernetværksmøder
På Sjælland har en gruppe SFO-ledere dannet et netværk som mødes regelmæssigt og hvert år afholder en netværksdag for SFO-ansatte på Lilleskolerne. Invitation og program til denne dag sendes direkte ud til skolerne og arrangeres af netværket. Hvis du/I er interesserede at tage del i netværket skal I kontakte vores kontor: post@lilleskolerne.dk

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os