Lilleskolernes Sammenslutning

For bestyrelser og formænd

Lilleskolerne afholder hvert år intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer samt møder for bestyrelsesformænd

Desuden holder foreningen et Lilleskoletræf, som samler skolernes bestyrelser og skoleledere

Intro for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

På mødet vil Lilleskolerne byde velkommen til bestyrelsesarbejdet og give en introduktion til de opgaver, skolens bestyrelse har, og de vilkår bestyrelsesarbejdet foregår under. Intro-mødet er tænkt som en håndsrækning til dig som nyvalgt bestyrelsesmedlem. Det kan tage lang tid at komme ind i bestyrelsesarbejdet og få indsigt i opgaverne, således at man kan være med til at præge skolens udvikling. Intromødet tager fat på den udfordring ved at fokusere på arbejdsdelingen mellem skolelederen og bestyrelsen. 

Mødet afholdes en gang i Jylland og en gang i Sjælland

Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2024

28. maj (Sjælland)
30. maj (Jylland)

Hent invitaion og program

Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2023

31. maj (Sjælland)
1. juni (Jylland)

Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 2022

19. maj (Sjælland)
1. juni (Jylland) 

Senest opdateret: 23. april 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os