Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst for pædagogisk personale

Overenskomst for pædagogisk personale ved de frie grundskoler 2024-2026

Indtil der foreligger en opdateret overenskomsthåndbog henviser vi til overenskomsthåndbogen fra tidligere overenskomstperiode 21-24 suppleret med nedenstående samledokument indheholdene de nye resultater fra OK24. 

Hent samledokument om resultater af OK24 

Overenskomst for pædagogisk personale 2021 - 2024, håndbog 

Herunder finder du overenskomsthåndbogen for pædagogisk personale ved frie grundskoler. Håndbogen indeholder alle aftaler vedrørende ansættelsesvilkår, løn og arbejdstid. Ved pædagogisk personale forstås medarbejde, der løser opgaver, som ikke er undervisning og dermed ikke er omfattet af læreroverenskomsten.

Hent overenskomsthåndbog

Håndbogen udgives også i trykt bogform og er tidligere blevet udsendt til medlemsskoler, som har tegnet overenskomst med BUPL.

Overenskomstparterne fortsætter feriebestemmelsen for kombinationsansatte, som trådte i kraft 1. januar 2021 og som betyder, at såfremt andet ikke er aftalt, er feriens placering den sammen som for lærerne.

Pædagogernes opgørelse af arbejdstid og årsnorm

Årsnormen varierer afhængig af personalegruppe, antal feriedage i perioden, samt skolens konkrete planlægning. Endvidere skal der selvfølgelig være opmærksomhed i forhold til ansættelsesgrad - nedenstående link henviser til årsnormen for de forskellige overenskomster.

Arbejdstid generelt / årsnorm

Tilslutningsblanket til BUPL-overenskomsten 

BUPL overenskomsten omfatter pædagoger og pædagogiske personale ved medlemsskolerne. Skolen kan tilslutte sig overenskomsten ved at indsende fuldmagt til Lilleskolernes Sammenslutning

Hent tilslutningsblanket

Senest opdateret: 24. april 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os