Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst for pædagogisk personale, BUPL

BUPL overenskomst 2018-2021, håndbog 

Overenskomsthåndbogen indeholder alle aftaler vedrørende ansættelsesvilkår, løn og arbejdstid for pædagogisk personale. Ved pædagogisk personale forstås medarbejde, der løser opgaver som ikke er undervisning og dermed ikke er omfattet af læreroverenskomsten. Håndbogen er udgivet samarbejde mellem BUPL og aftaleenheden ved Frie Grundskoler. 

Hent BUPL overenskomsthåndbog

Håndbogen udgives også i trykt bogform og vil blive fremsendt til medlemsskolerne.

Overenskomstparterne har aftalt en ny feriebestemmelse for kombinationsansatte, som træder i kraft 1. januar 2021 og ersatter nuværende §4. Hvis ikke andet aftales vil feriens placering hermed være den sammen som for lærerne.

Rettelsesblad til BUPL OK §4

 

Arbejdstimetal de kommende år

Det årlige arbejdstimetal i et skoleår for lærere og børnehaveklasseledere samt pædagoger beregnes på grundlag af det faktiske antal dage i året, fratrukket lørdag-søndag, søgnehelligdage og ferier. Arbejdstidsplanlægningen, for de øvrigt ansatte, har samme udgangspunkt, men opgørelsesmåden kan variere.

Hent oversigt over de kommende år

 

Tilslutningsblanket til BUPL-overenskomsten 

BUPL overenskomsten omfatter pædagoger og pædagogiske personale ved medlemsskolerne. Skolen kan tilsutte sig overenskomsten ved at indsende fuldmagt til Lilleskolernes Sammenslutning

Hent tilslutningsblanket