Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst for pædagogisk personale, BUPL

Overenskomst for pædagogisk personale 2021 - 2024, håndbog 

Herunder finder du overenskomsthåndbogen for pædagogisk personale ved frie grundskoler. Håndbogen indeholder alle aftaler vedrørende ansættelsesvilkår, løn og arbejdstid. Ved pædagogisk personale forstås medarbejde, der løser opgaver, som ikke er undervisning og dermed ikke er omfattet af læreroverenskomsten.

Hent BUPL overenskomsthåndbog

Håndbogen udgives også i trykt bogform og vil blive fremsendt til medlemsskolerne, som har tegnet overenskomst med BUPL.

Overenskomstparterne fortsætter feriebestemmelsen for kombinationsansatte, som trådte i kraft 1. januar 2021 og som betyder, at såfremt andet ikke er aftalt, er feriens placering den sammen som for lærerne.

Arbejdstimetal de kommende år

Det årlige arbejdstimetal i et skoleår for lærere og børnehaveklasseledere samt pædagoger beregnes på grundlag af det faktiske antal dage i året, fratrukket lørdag-søndag, søgnehelligdage og ferier. Arbejdstidsplanlægningen, for de øvrigt ansatte, har samme udgangspunkt, men opgørelsesmåden kan variere.

Hent oversigt over de kommende år

Tilslutningsblanket til BUPL-overenskomsten 

BUPL overenskomsten omfatter pædagoger og pædagogiske personale ved medlemsskolerne. Skolen kan tilsutte sig overenskomsten ved at indsende fuldmagt til Lilleskolernes Sammenslutning

Hent tilslutningsblanket

Senest opdateret: 22. august 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os