Lilleskolernes Sammenslutning

Lilleskolernes sekretariat

Lilleskolernes sekretariat varetager foreningens daglige drift og udvikling

Sekretariatet yder konsulentbistand, rådgiver medlemsskolerne, udgiver nyhedsbreve, afholder kurser mv.

Sekretariatet og medarbejdere

Lilleskolernes sekretariat er beliggende i København

Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 08.30 - 16.00 med undtagelse af møde/kursusdage og ferieperioder. Fredag er telefonerne åbne til kl. 15. Mail-boxen er altid åben.

Lilleskolernes sekretariat varetager Lilleskoleforeningens daglige drift. Sekretariatet yder konsulentbistand og rådgiver skolerne om forhold, der influerer på skolernes drift og udvikling - altid med blik for skolens situation, pædagogik og værdier. 

Lilleskolernes Sammenslutning afholder herudover kurser og informationsmøder samt udgiver nyhedsbreve.

Lilleskolerne ledes af bestyrelsen, der vælges af medlemsskolerne på det årlige repræsentantskabsmøde.

Lilleskolernes Sekretariat

Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N
Tlf.:  6914 9664
Mail: post@lilleskolerne.dk

Send sikker mail

Sune Jon Hansen 

Sekretariatsleder
Tlf. 6914 9984 

E-mail: sune@lilleskolerne.dk
 

Send sikker mail til Sune

Hovedarbejdsområder

Den pædagogiske stemme
Pædagogik, ledelse og organisation
Analyse og statistik
Foreningsarbejde og interessevaretagelse
Kommunikation
Møde- og kursusvirksomhed

 

Lars Larsen 
Konsulent og rådgiver
Tlf: 6914 9982
E-mail: lars@lilleskolerne.dk

Send sikker mail til Lars

Hovedarbejdsområder 
Administration og Økonomi
Analyse og statistik 
Arbejdsmiljø
Ferielovgivning
Vejledninger og værktøjer
Drift og udvikling

 

Niels Strunge,

Chefkonsulent og rådgiver

Tlf. 9215 8228

E-mail: niels@lilleskolerne.dk


Send sikker mail til Niels

Hovedarbejdsområder 
Løn og ansættelsesret
Overenskomster 
Organisation og ledelse
Vejledninger og værktøjer
Lovgivning, rammer, regler

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os