Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Skolens vedtægter

Skolen vedtægt reguleres via friskoleloven og i specifikt via vedtægtsbekendtgørelsen. 

Herunder er indsat link til gældende vedtægtsbekendtgørelse

Hent bekendtgørelse om vedtægter for frie grundskoler

Hent bekendtgørelse om ændring af bk om vedtægter for frie grundskoler

Skolens vedtægter

Vedtægten fastsætter, at bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, mens den daglige ledelse varetages af skolens leder, som også oppebærer det pædagogiske (ledelses-)ansvar. Endvidere angiver vedtægten, hvilket grundlag skolen drives på, samt en række formalia om skolens overordnede drift, eks. skolens formål, på hvilket lovgivningsmæssigt grundlag skolens virke hviler, samt hvordan skolen ledelsesmæssigt er organiseret. 

I Lilleskolernes paradigme for en lilleskoles vedtægt kan skolen finde et vedtægtsgrundlag, som adresserer alle formalia i forhold til at drive en skole, ligesom STUK har oplyst, at hvis en skole benytter Lilleskolernes paradigme for skolens vedtægt, og i øvrigt har foretaget eventuelle tilretninger af bestemmelser i overensstemmelse med gældende regler, samt sikrer, at konsistensen i vedtægten fortsat er korrekt, så vil styrelsen kunne godkende skolens vedtægt. 

Er det alene aktuelt med en opdatering af en eksisterende vedtægt, som ikke forudsætter styrelsens godkendelse, sikrer skolen sig, at den opdaterede vedtægt er i overensstemmelse med regelgrundlaget, hvis det udarbejdede paradigme anvendes.

Neden for er indsat link til en pdf-udgave af standard-paradigmet henholdsvis en skrivbar skabelon, som skolen kan benytte i sit arbejde med at tilvirke sin vedtægt. 

Lilleskolernes Sekretariat står naturligvis og gerne til rådighed med rådgivning i tilknytning til skolens udarbejdelse af en ny/opdateret vedtægt!

Lilleskolernes paradigme til skolens vedtægt med bemærkninger - pdf

Lilleskolernes paradigme til skolens vedtægt - Skrivbar

**

Iøvrigt henvises til hjemmesidens afsnit:

Bestyrelsens ansvar og arbejde

Bestyrelsens forretningsorden

for yderligere inspiration til dette område.

Senest opdateret: 20. februar 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os