Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Hvilke obligatoriske emner skal skolen stå mål med?

Den frie grundskole skal stå mål med de obligatoriske emner i folkeskolen.

Der er tre obligatoriske emner i folkeskolen:

Færdselslære
(Omhandler trafikal adfærd/ ulykkeshåndtering)

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
(Omhandler sundhed og trivsel / køn, krop og seksualitet)

Uddannelse og job
(Omhandler personlige valg/ fra uddannelse til job / arbejdsliv)

De obligatoriske emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal i folkeskolernes undervisning, men indgår i undervisningen i børnehaveklassen og i undervisningen i de obligatoriske fag i 1.-9. klasse. Det påhviler folkeskolelederen i folkeskolen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.
Den frie grundskole beslutter selv, hvordan den organiserer undervisningen i de obligatoriske emner, så længe undervisningen leder hen mod slutmål, der er sammenlignelige med folkeskolens afsluttende kompetencemål for de obligatoriske emner.

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os