Lilleskolernes Sammenslutning

For bestyrelser og formænd

Lilleskolerne afholder hvert år intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer samt møder for bestyrelsesformænd

Desuden holder foreningen et Lilleskoletræf, som samler skolernes bestyrelser og skoleledere

Lilleskoletræf 2024, træf for bestyrelsesmedlemmer og ledere.

Hotel Strandparken, fredag den 19. april til lørdag den 20. april, 2024.

Vi glæder os til at se jer.

Hent invitation og program her

Tilmelding: post@lilleskolerne.dk

Lilleskoletræf 2023, træf for bestyrelsesmedlemmer og ledere.

Hotel Strandparken, fredag den 21. april til lørdag den 22. april, 2023.

Vi glæder os til at se jer.

Hent invitation og program her

Tilmelding: post@lilleskolerne.dk

Lilleskoletræf 2022, træf for bestyrelsesmedlemmer og ledere.

Sdr. Jernløse Lilleskole og Hotel Strandparken, fredag den 22. april til lørdag den 23. april, 2022.

Vi glæder os til at se jer.

Hent invitation og program

Tilmelding: post@lilleskolerne.dk

Lilleskoletræf 2020 og 2021

Pga. Corona var lilleskoletræffet i 2021 og 2022 aflyst og repræsentantskabet blev afholdt digitalt.

 

Lilleskoletræf 2019, træf for bestyrelsesmedlemmer og ledere.

Roskilde Lille Skole, fredag den 8. marts til lørdag den 9. marts, 2019.

Til dette års træf skal vi mødes om hvad det vil sige, og hvad det kræver, at være en skole til tiden? Hvilken skole? Hvilken tid? Hvad er det for udfordringer, lilleskolerne står over for her i udkanten af 2010’erne? Er det stadig muligt at (re)konstruere, (re)præsentere og praktisere pædagogiske rutine- og normbrud – eller er lilleskolepædagogik og -kritik blevet ’mainstream’? Og hvad betyder det i så fald for lilleskolerne?

Træffet indledes med Repræsentantskabsmødet efterfulgt af et oplæg af Peter Langdal og hans erfaringer med og blikke på hvordan arbejdet med mennesker og livet præges af mod, arbejdsomhed og stræbsomhed. Aftenen er sat af til festmiddag, festivitas, dans og musik og fornøjeligt samvær med mulighed for at møde bestyrelsesmedlemmer og skoleledere fra andre skoler og høre om deres arbejde.

Lørdag starter med et oplæg fra Dil Bach, som vil føre os ind i sin forskning i aktuelle idealer for opdragelse og forældreskab. Hvad får det eksempelvis af konsekvenser for skolen og skolens muligheder, når børneopdragelse kommer til at handle om at maximere det enkelte barns potentiale.  Efter Dils oplæg trækker vi i arbejdstøjet og i en række workshops skal vi diskutere, hvordan man som bestyrelse og ledelse, og som skole, kan understøtte og udvikle rammer og retninger for forældrenes plads og rolle.

Vi glæder os til at se jer.

Hent invitation og program

Tilmelding: post@lilleskolerne.dk

Lilleskoletræf 2018, træf for bestyrelsesmedlemmer og ledere.

Holbæk Lilleskole og Hotel Strandparken, fredag den 9. marts til lørdag den 10. marts, 2018.

Til dette års træf skal vi mødes om nogle af de udfordringer, samfundet anno 2018 stiller lilleskolerne overfor og vi skal diskutere hvordan man som bestyrelse og ledelse i en skoleform, der er noget andet og er organiseret på en særlig måde, kan arbejde sammen om disse udfordringer. Træffet indledes med Repræsentantskabsmødet efterfulgt af et oplæg af Mads Vestergaard om sociale medier, det postfaktuelle spøgelse og hvad det betyder for dannelsen af børn og unge. Aftenen er sat af til festmiddag, festivitas, dans og musik og fornøjeligt samvær med mulighed for at møde bestyrelsesmedlemmer og skoleledere fra andre skoler og høre om deres arbejde.

Lørdag starter med, at vi trækker i arbejdstøjet og i en række workshops diskuterer, hvor og hvordan lilleskolen er udfordret, og hvordan man som bestyrelse og daglig ledelse finder veje i og samarbejder om dette.

Træffet sluttes af med et oplæg af Lars Geer Hammershøj om betydningen af dannelse i en robottid; at evnen til at aflæse følelser, sætte sig ud over sig selv og have humor ikke er så ringe endda.

Hent invitation og program

Gå til tilmelding

Lilleskoletræf 2017, træf for bestyrelsesmedlemmer og ledere

Rørvig Friskole og Rørvig Hotel og Konferencecenter, fredag den 10. marts til lørdag den 11. marts.

Til dette års træf skal vi mødes om engagementet og forandringerne og hvordan det er at arbejde som bestyrelse og ledelse i en skoleform, hvor børnene er skolens præmis og ikke omvendt. Træffet starter med Repræsentantskabsmødet og derefter indtager Rane Willerslev scenen. Til et oplæg om krøllede hjerner, at fejle produktivt og behovet for et opgør med den korrektheds- og fremdriftskultur, der dominerer det danske uddannelseslandskab. Aftenen er sat af til skøn mad og vin, festivitas og fornøjeligt samvær med rig mulighed for at møde bestyrelsesmedlemmer og skoleledere fra andre lilleskoler og høre om deres arbejde.

Lørdag starter med at vi trækker i arbejdstøjet og i en række workshops diskuterer, hvad det er vi brænder og kæmper for, som forældre, bestyrelser og ledelser: hvorfor laver vi lilleskole?

Træffet sluttes af med et oplæg fra Maria Ørskov Akselvoll om det engagerede/involverede forældreskab i skolen.

Hent program og invitation

Gå til tilmelding
 

Lilleskoletræf 2016, træf for bestyrelsesmedlemmer og ledere

Træffet er vel afholdt. Program og invitation til træffet kan læses herunder.

Invitation og tilmelding til Lilleskoletræf 2016. Vanen tro bliver Lilleskoletræffet afholdt på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør den 1. - 2. april.

Efter Repræsentantskabsmødet skal vi på Lilleskoletræf 2016 mødes om og diskutere og reflektere over, hvordan det er at arbejde som bestyrelse og ledelse i en skoleform, der er noget andet: hvor skolen er for børn. Der vil være foredrag om, hvordan skole og skoleliv tager sig ud i dagens Danmark - set fra et børneperspektiv. Herudover vil det også være muligt at tilmelde sig inspirationsseminarer

Programmet byder på oplæg m.v. som følger:

"Vi får lige en lufter - skolereformen i børnehøjde" v/Ida Wentzel Winther
"Konkurrencestatens pædagogik" v/Brian Degn Mårtensson

Der er selvfølgelig afsat  tid til middag, samvær og festligheder.

Vi glæder os til at se jer.

Hent program/invitation

Tilmelding foretages via Sammenslutningens hjemmeside
 

 

 

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os