Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

For lærere

Lilleskolerne udbyder en række kurser for skolens lærere, bl.a. det årlige Specialundervisnings-/Inklusionstræf

Desuden afholdes LUF (Lilleskolernes UdviklingsForum), der er et nyt kursus for alle skolens lærere og øvrige personale

For lærere

Lilleskolernes Sammenslutning tilbyder forskellige arrangementer og kurser for lærerne og hjælper også skolerne med at arrangere forskellige former for skolekurser for en eller flere skoler i et område. 

Derudover afholder foreningen årligt et Specialundervisnings-/Inklusionskursus for lærere og pædagogisk personale, der beskæftiger sig med dette område.

 

Inklusionstræf 2017 - Mobning og intervention

Et en-dags kursus, hvor vi vil se nærmere på mobning og hvordan vi lilleskoler håndterer og kan håndtere de sociale eksklusionsprocesser, som mobning, alt for ofte, bliver en bred samlebetegnelse for. Har vi som lilleskoler nogle særlige indgange og tilgange til at arbejde med mobning? Til at se mobning som noget der har med fællesskabet mere end individet at gøre? Til at gribe og begribe de mekanismer der i og på spil, når børn mobber/bliver mobbet. Og hvad er vi blinde for? Udgangspunktet for træffet er, at mobning er en kompleks og vanskelig størrelse, der ikke lader sig løse med simple begreber eller metoder. Så for at kunne forebygge og tackle mobning på hensigtsmæssige måder, må vi både have viden om mobning som fænomen og viden om hvordan mobning bedst kan håndteres. For undgås kan det ikke, eller kan det?

På Inklusionstræffet vil der også blive givet god plads til eksempler fra og erfaringsudvekslinger mellem de enkelte skolers praksis, og vi vil veksle mellem oplæg, øvelser, vidensdeling og refleksion. Vi vil også sætte tid af til at se på de formelle krav til en antimobbestrategi og afsøge muligheden for at etablere nogle inklusionsnetværk; så det bliver muligt at mødes i løbet af året og sparre omkring inklusionsarbejdet på tværs af lilleskolerne. 

Inklusionstræffet afholdes både i Jylland og på Sjælland

I Jylland: Tirsdag den 3. oktober, på Friskolen i Virborg
På Sjælland: Torsdag den 5. oktober, på Ballerup Ny Skole

For: ansatte på lilleskolerne der arbejder med/ er optagede af inklusionsarbejde.

For invitation, program samt tilmelding her.

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning