Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

For ledere

Kurser for skolens ledelse omfatter bl.a. Ledermøder og det store Ledertræf, der afholdes hvert år i uge 38

Desuden udbyder Lilleskolerne en lederuddannelse på Diplomniveau i samarbejde med UCC

Ledertræf

Temaet for Ledertræf 2017 er "Har ledelse spist pædagogikken på lilleskolerne?". 

Er ledelse blevet en disciplin med en værdi i sig selv? En værdi, der potentielt bliver til udenfor og stiller sig på afstand af skolen – og skolens pædagogiske værdier?

På årets træf skal vi se på og udfordre selve grundlaget for at tale, tænke og gøre ledelse. Og det skal vi, fordi det kræver god ledelse at lave lilleskole; at lave skoler med kant, med indblik og udsyn, med kritik og refleksion, med nærhed, nærvær og næring og meget mere. Men hvad er god ledelse? Dét er der mange bud på og særligt over de sidste år har ledelse, vigtigheden af ledelse og bud på den gode ledelse fyldt godt i den offentlige debat om samfundet og dets institutioner og virksomheder. Men hvad ligger der i denne bevægelse, hvad bærer den på af bestemte forståelser af ledelse – dens betydning, funktioner og rolle – og risikerer vi, at disse forståelser af ledelse sniger sig ind på og ind i vores skoler; som værktøjer der potentielt overtager det emne, det skal forarbejde?

Til at udfolde dette har vi allieret os med en række oplægsholdere og arrangeret indslag, der vil gribe om og pege på, hvordan man som leder kan understøtte og udfordre et fælles: Hvad er det vigtige? Hvorfor laver vi skole? Hvordan giver vi plads til diskussioner og refleksioner og kritisk stillingtagen til vores hverdag og visioner? Så forældre, lærere og børn er med/forstår meningen med galskaben – og så man som leder kan tage afsæt i et værdimæssigt grundlag – der også er pædagogisk – i sin ledelse af skolen.

Årets ledertræf afholdes på Christiansminde i Svendborg, fra den 20. - 22. september. På træffet vil du bl.a. møde:

Lene Tanggaard
Niels Henrik Krause-Jensen
Olav Hesseldahl
Bo Jacobsen
Katrine Wiedemann
Mads Brügger

Hent program og invitation

Klik her for tilmelding

 

Temaet for Ledertræf 2016 er "Lilleskolen - folkets skole?"

Hvorfor laver vi skoler og for hvem laver vi skoler? Inkluderer vores skoler og skoleform bestemte grupper af samfundet, mens den ekskluderer andre? Er vores skoler, og skal de overhovedet være, skoler for folket og hvad forstår vi som folket?

Udgangspunktet for træffet er således spørgsmålet om ”folkets skole?”. Og det er det fordi, det giver anledning til en lang række refleksioner over og forhåbentlig også redskaber til at legitimere, hvorfor vi gør som vi gør – på vores skole og som skoler i og af samfundet. Hvad er vigtigt for os at holde fast i og hvad er vi i færd med (og villige til) at give slip på?

Det helt centrale spørgsmål og et som vil løbe som en rød tråd gennem træffet er: hvad er det man skal kunne ku’? Som barn på vores skoler, som ledere af og på vores skoler og som aktør i fremtidens samfund. 

Du kan på årets Ledertræf, der afholdes 28. - 30. september på Hotel Christiansminde i Svendborg, møde:

Jacob Mchangama
Jens Erik Kristensen
Finn Wiedemann
Svend Brodersen
Mette Martinussen
Ask Agger

og naturligvis dine kolleger fra andre skoler!

Vi glæder os til at diskutere, reflektere og være sammen med jer.

Hent invitation til Ledertræf 2016 her

Tryk her for tilmelding
 

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning