Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Om Lilleskolerne

Lilleskolerne arbejder for gode økonomiske forhold, frie rammer for undervisningen og tidssvarende vilkår for skoledriften, så skolerne kan løse de aktuelle opgaver og er parate til at tackle fremtidige vilkår.

Om Lilleskolerne

Formålet med Lilleskolernes Sammenslutning er, at formidle viden om lilleskolernes virksomhed, skolesyn og erfaringer og at understøtte medlemsskolerne i deres udvikling. Derudover er formålet at repræsentere de enkelte medlemsskoler og at fremme samspillet på tværs af medlemsskolerne.

Nyhedsbreve, kurser og informationsmøder 

Lilleskolerne udgiver nyhedsbreve, afholder kurser og informationsmøder.

Rådgivning 

Lilleskolerne er blevet en del af Dansk Friskoleforening og dermed sker rådgivning og politisk aktivitet gennem Friskolernes Hus.

Lilleskolernes profil, historie og udvikling 

Læs mere via nedenstående links: 

Fakta - minileksikon

Lilleskolerne - frie skoler på pædagogisk grundlag 

Lilleskolerne 2015 - Formål, aktiviteter og karakteristika

 

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning