Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Lilleskolernes sekretariat

Lilleskolernes sekretariat varetager foreningens daglige drift og udvikling

Sekretariatet yder konsulentbistand, rådgiver medlemsskolerne, udgiver nyhedsbreve, afholder kurser mv.

Sekretariatet og medarbejdere

Lilleskolernes sekretariat er beliggende i København og består af to medarbejdere:

Sune Jon Hansen og Josefine Weng

Telefonen - 44 22 79 20 - er åben dagligt fra kl. 09.00 - 15.00, fredag dog 09.00 - 12.30.  Du er velkommen til at prøve de direkte linjer udenfor sekretariatets normale telefontid.

Lilleskolernes sekretariat varetager Lilleskoleforeningens daglige drift. Sekretariatet yder konsulentbistand og rådgiver skolerne om forhold, der influerer på skolernes drift og udvikling - altid med blik for skolens situation, pædagogik og værdier. I spørgsmål af faglig/juridisk karakter henviser vi skolerne til Dansk Friskoleforening. 

Lilleskolernes Sammenslutning afholder herudover kurser og informationsmøder samt udgiver nyhedsbreve.

Lilleskolerne ledes af bestyrelsen, der vælges af medlemsskolerne på det årlige repræsentantskabsmøde.

Sekretariatet i København

Nytorv 7, 2. sal, 1450 København K
Tlf. 4422 7920

Sune Jon Hansen, 
sekretariatsleder
Tlf. 4422 7920

Direkte 2874 3329
E-mail: sune@lilleskolerne.dk

 

    Josefine Weng, 
    Analyser og kontakt
    Telefon 4422 7920
    Direkte 2148 3623
    E-mail: josefine@lilleskolerne.dk

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning