Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Lilleskolernes sekretariat

Lilleskolernes sekretariat varetager foreningens daglige drift og udvikling

Sekretariatet yder konsulentbistand, rådgiver medlemsskolerne, udgiver nyhedsbreve, afholder kurser mv.

Sekretariatet og medarbejdere

Lilleskolerne har indgået et sekretariatssamarbejde med Dansk Friskoleforening - og de to foreninger kalder sig tilsammen Friskolernes Hus. Lilleskolernes sekretariat er beliggende i København, Dansk Friskoleforenings sekretariat er beliggende i Båring på Fyn.

Medarbejderne på de to sekretariater varetager den daglige rådgivning og servicering af medlemmerne i såvel Lilleskolerne som Dansk Friskoleforening.

Telefonen - 44 22 79 20 - er åben dagligt fra kl. 09.00 - 15.00, fredag dog 09.00 - 12.30. Der er lukket for telefonerne hver dag til frokost i tidsrummet: kl. 12.00 - 12.30. Du er velkommen til at prøve de direkte linjer udenfor sekretariatets normale telefontid.

Lilleskolernes sekretariat varetager Lilleskoleforeningens daglige drift. Sekretariatet yder i samarbejde med Dansk Friskoleforening konsulentbistand, rådgiver skolerne om økonomi, ansættelse, overenskomster samt lovgivningen, der influerer på skolernes daglige virke. 

Herudover afholder Lilleskolerne kurser og informationsmøder samt udgiver nyhedsbreve.

Lilleskolerne ledes af bestyrelsen, der vælges af medlemsskolerne på det årlige repræsentantskabsmøde.

Sekretariatet i København

Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K
Tlf. 4422 7920

Sune Jon Hansen, 
sekretariatsleder
Tlf. 4422 7920

Direkte 2874 3329
E-mail: sune@lilleskolerne.dk

 

    Peter Højgaard Pedersen, 
    specialkonsulent
    Telefon 4422 7920
    Direkte 4422 7921
    E-mail: peter@lilleskolerne.dk

Bente Haugaard,
freelance konsulent

E-mail:bente@lilleskolerne.dk

 

Sekretariatet på Fyn

Søren Stein Brinck,
sekretariatsleder
Tlf. 6261 3013

Direkte 4420 7930

E-mail: soren@friskoler.dk

 

Tove Dohn Jensen,
konsulent

Tlf. 6261 3013
Direkte 4422 7934
E-mail: tove@friskoler.dk

 

Ole Carl Petersen,
konsulent

Tlf. 6261 3013
Direkte 4422 7932

E-mail: ole-c@friskoler.dk

 

Anne Simonsen,
bogholder

Tlf. 6231 3013

Direkte 4422 7937
E-mail: anne@friskoler.dk

Maren Skotte,
informationskonsulent

Tlf. 6261 3013

Direkte 4422 7935

E-mail: maren@friskoler.dk

 

Dzenana Causevic,
Juridisk konsulent

Tlf. 6261 3013

Direkte 4422 7933

E-mail: dc@friskoler.dk

 

    Peter Mondrup,
    konsulent
    Tlf. 6261 3013
    Direkte 4422 7936
    E-mail: peter-m@friskoler.dk

Mette Marie Møller,
kursussekretær

Tlf. 6231 3013

Direkte 4422 7938

E-mail: mette@friskoler.dk

 

Birgitte Bahlke Gram,
sekretær

Tlf. 6261 3013

Direkte 4422 7939

E-mail: birgitte@friskoler.dk

 

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning