Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Bagsværd Friskole

Skovalleen 6
2880 Bagsværd
Tel: 44984335
Fax: 44984634
E-mail
Hjemmeside

Bagsværd Friskole

Bagsværd Friskole er en lille skole med godt 50 år på bagen. Skolen ligger i grønne omgivelser nær skov og sø.

Vi vægter de musisk-kreative fag ligeså højt som de boglige. Det betyder bl.a., at alle børn har musik og billedkunst fra 1.-9. klasse.

Skolens målsætning er opdragelse til en demokratisk, social og økologisk bevidsthed. Værdier som ikke blot er indhold i undervisningen, men i lige så høj grad ligger i samværsformen. Det er vigtigt, at børnene føler sig trygge og er glade for at komme i skole.

Vi vægter et godt skole/hjem-samarbejde højt.

Vi har fokus på den enkelte elev og udarbejder individuelle handlingsplaner. Vi veksler mellem traditionel fag-opdelt undervisning og emne- og projektarbejde på tværs af fag og klasser.

Vi tilbyder Folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse. Vi har et tæt samarbejde i personalegruppen og ser skolen og SFO som et samlet pædagogisk tilbud.

Fakta om skolen

Elevtal:
202
Klassetrin:
bh.kl - 9, fritidsordning
Grundlagt:
1957
Skoleleder:
Mads Aarø-Hansen
Formand:
Ursula Kit Dybmose

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort