Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Ballerup Ny Skole

Tvendagervej 4
2750 Ballerup
Tel: 29652351
Fax: 44656715
E-mail
Hjemmeside

Ballerup Ny Skole

Skolen ligger i naturskønne om enneske", hvor det følelsesmæssige, sociale, faglige og kreative indgår som ligestillede elementer. Børnene arbejder i aldersintegrerede grupper (spændende over 2-3 klassetrin) med tolærersystem.

I overbygningen er undervisningen klassedelt, fagundervisningen dog niveaudelt.

Undervisningen er projektorganiseret, hvilket giver eleverne mulighed for at udfordre sig selv på det niveau de er, og for at læreprocesserne sættes i sammenhæng med børnenes oplevelser og erfaringer.

I grupperne indgår et mindre antal psykisk/fysisk handicappede børn. Skolen er karakteriseret ved et tæt samarbejde med forældrene. Bestyrelsen forvalter sit overordnede ansvar i samarbejde med udvalg bestående af forældre, lærere og elever fra de ældste trin.

Fakta om skolen

Elevtal:
187
Klassetrin:
bh.kl - 9. kl. - fritidsordning
Grundlagt:
1973
Skoleleder:
Anne Knudsen
Formand:
Susanne Bolette Lang Kristensen

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort