Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Børnenes Akademi

Møgelgårdsvej 27
8520 Lystrup
Tel: 20893930
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Børnenes Akademi

En skole for alle børn, som ønsker:

- En fast daglig rytme
- Nærvær og omsorg i dagligdagen
- En hverdag tæt på naturen
- Med plads til forskellighed
- Ro til fordybelse

Vi vil bevare vores børns nysgerrighed og udvikle deres evne til at se muligheder, være undersøgende og stille spørgsmål. For os er indre motivation for læring afgørende. Børn skal kunne se mening med det, de lærer og og opleve passion i lærings-situationer. Vi arbejder med aldersintegre-ret undervisning, så barnet lærer med udgangspunkt i der, hvor det er og ikke ift. alder og klassetrin.

VI VIL:

- Skabe engagerende læringsprocesser,
   hvor børnene så vidt muligt er involveret
   i beslutninger
- Tage individuelle hensyn i forhold til,
   hvordan det enkelte barn lærer bedst
- Benytte os af kreative læringsformer, fx
   rollespil og udeskole
- Tilrettelægge undervisningen i temaer,
   hvor læringen omsættes til praksis
- Børnedannelse: Filosofi i øjenhøjde
- Skabe sansende, følende og stimulerende
   læringsmiljøer

Fakta om skolen

Elevtal:
30
Klassetrin:
0.-5. kl. ( på sigt 0.-9. kl) SFO fra 0.-4. kl.
Grundlagt:
2013
Skoleleder:
Konrad Kriescher
Formand:
Jørgen Nielsen

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort