Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Den Lille Skole

Gammelmosevej 228
2800 Lyngby
Tel: 44983926
Fax: 44988982
E-mail
Hjemmeside

Den Lille Skole

Den Lille Skole er Danmarks første lilleskole og er beliggende i Bagsværd, i Gladsaxe Kommune.

Skolens bygninger er oprindeligt en gammel gård, Stengården, der løbende er bygget om og moderniseret, sidst i januar 2008, hvor skolen har taget sin nybyggede overbygning i brug. Her går ca. 200 børn fordelt fra børnehaveklasse til 9. Klasse.

Skolen vægter 4 ligeværdige aspekter i sit dannelses- og læringssyn: Det faglige, det sociale, det egenansvarlige og det samarbejdende. Derfor er samarbejdet med forældrene tæt og forpligtende, både omkring de enkelte klasser, men også i forhold til skoleliv og -kultur.

Skolens bestyrelse er valgt af og blandt forældrene. Skolen vil gerne være innovativ, og undervisningen lægger lige vægt på de kropslige-musiske, de matematisk-naturfaglige, humanistisk-sproglige og de omverdensorienterede fag.

Undervisningen foregår i en bredifte af former: skematimer, temaforløb, billedtema-uger, valgfag og kurser. I overbygningen - 7. - 9. kl. - specialiserer eleverne sig i et af 3 liniefag: Musik, science eller design.

Skolens fritidsordning, Klubben, er en integreret del af skolens pædagogik, og lærere og pædagoger har et tæt samarbejde omkring børn, lejrskoler, diverse aktivieter og forældresamarbejde. Klubben arbejder meget med udendørs aktiviteter i form af skovture, naturklub, legepladsaktiviteter m.m. 

Fakta om skolen

Elevtal:
230
Klassetrin:
bh.kl - 9
Grundlagt:
1950
Skoleleder:
Simon Møller Petersen
Formand:
Susanne Heerup Mortensen

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort