Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5
8800 Viborg
Tel: 86620042
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Friskolen i Viborg

Skolen har eksisteret siden 1971. I 2005 tog friskolen et spritnyt hus i brug, som skolen har fået opført på den gamle kasernegrund midt i Viborg. Vi har elever fra børnehaveklassen til 9. kl. Vi har fritidsordning.

Forældre og personale arbejder med at udvikle eleverne til at blive bevidste samfundsborgere, der kan tage stilling til samfundsudviklingen og forstå denne som bestemt af bevidste beslutninger.

Eleverne bliver fastholdt i en proces, hvor man ikke bare er modtager, men hvor lærer og elev skaber et felt, hvorfra erfaring og dermed viden opstår.

Eleverne sættes i stand til at bearbejde erfaringer (intellektuelle, følelsesmæssige, sociale, kreative og kropslige) som fører til udvikling af viden, færdigheder og holdninger. Friskolen i Viborg´s værdier bygger på Verdens Menneskerettighedserklæring.

Læs mere om skolen i dette skoleportræt

Fakta om skolen

Elevtal:
193
Klassetrin:
0.-9. kl.
Grundlagt:
1971
Skoleleder:
Henrik Andersen
Formand:
Peter Lohmann

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort