Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Havregården Lille Kost- og Dagskole

Havregårdsvej 24
3250 Gilleleje
Tel: 48318407
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Havregården Lille Kost- og Dagskole

Havregården har været kostskole siden 1969. Skolen ligger på en en stor naturgrund tæt ved stranden, 6 km fra Gilleleje i Nordsjælland. Vi har 54 kostelever og ca. 5 dagelever. Eleverne afslutter skolegangen med folkeskolens afgangsprøve efter 9. eller 10. klasse. Der optages elever hele året.

Kostelever er børn og unge, der som udgangspunkt har en så rimelig integreret personlighed og adfærd, at de er i stand til at udvikle sig i et kostskolemiljø, hvis pædagogiske grundfundament er et differentieret og udfordrende undervisningstilbud, forudsigelighed og struktur, anerkendende voksne samt en forventning om forpligtende fællesskab i boggruppen samt deltagelse i fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser udenfor skolen.
Børnene bor i "familiegrupper" (max 11 elever) på tværs af alder og køn. Gruppen har fast tilknyttede voksne, der samtidig er kontaktpersoner for de enkelte børn. Der er gennemgående voksne i skole og fritid.

Undervisningen tilrettelægges, så den bedst muligt fanger elevernes interesse. Faglighed og fordybelse vægtes højt. Vi tager ofte ud af huset for at arbejde med emnerne "i marken". Vi har også tradition for fællesemner på tværs af klasserne. Eleverne inddeles på mindre undervisningshold der sammensættes i forhold til elevens faglige og sociale udvikling.

Der er 2-lærerordning i en del af timerne. På elevernes grundskema vægtes hovedfagene dansk, matermatik og sprog højt. Sideløbende tilbydes eleverne læse- og stavekurser samt ekstra matematik som eneundervisning, på små hold eller på årlige læse- eller matematiklejrskoler.

Vi har et varierende udbud af valgfag 2 gange ugl. samt eksamenshold i hjemkundskab.

Fakta om skolen

Elevtal:
42
Klassetrin:
6.kl. - 10.kl.
Grundlagt:
1970
Skoleleder:
Morten Jørgensen
Formand:
Jonas Fedder Witt

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort