Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Humlebæk Lille Skole

Boserupvej 101
3050 Humlebæk
Tel: 4919 1029
Fax: 4919 3072
E-mail
Hjemmeside

Humlebæk Lille Skole

Skolen er etableret i 1967 på et pædagogisk grundlag som siden er udviklet i takt med indhøstede erfaringer og den generelle samfundsudvikling. Skolen er en selvejende institution, ejet og drevet af forældrene. Skolen styres af den forældrevalgte bestyrelse, mens den daglige drift er overdraget til skolens ledelse og øvrige ansatte.

Humlebæk Lille Skole ligger ca. 1 km. vest for Humlebæk Station. Det tager 10 min at gå fra stationen gennem centret og ad det trafiksikre stisystem. Der går bus fra Fredensborg som stopper i umiddelbar nærhed af skolen.

Humlebæk Lille Skole er fuldt udbygget fra bh.kl. – 10. Klasse. Klassekvotienten ligger omkring 18 elever. I vores lille skole er der tæt kontakt imellem læreren og den enkelte elev. Det giver mulighed for i højere grad at tilgodese den enkelte elevs evner og interesser. Der arbejdes såvel fagligt som tværfagligt. Skolen består af tre afdelinger med faste lærerteams og en SFO.

Fakta om skolen

Elevtal:
182
Klassetrin:
bh.kl. - 9.kl., fritidsordning
Grundlagt:
1967
Skoleleder:
Lis Türck Kallesen
Formand:
Thomas Tuborgh Solmer

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort