Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Jersie Privatskole

Åsvej 1
2680 Solrød Strand
Tel: 53715900
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Jersie Privatskole

VISIONER FOR JERSIE PRIVATSKOLE

Som udgangspunkt ønsker vi en privatskole som kan konkurrere med de bedste privat-skoler i Danmark og som er tilpasset fremtidens øgede krav til børn og unge.

  • Skolen skal kunne rumme 1-2 spor fra 0-9 klasse samt tilhørende SFO. Derudover ønsker vi at kunne tilbyde en integreret Klub for 4.-7. klassetrin, lektiecafé samt en børnehave for at smidiggøre skolestart og lette logistikken for forældrene.

  • Undervisningen skal være tilpasset den enkelte elevs forudsætninger og måde at lære på. Konkret gøres dette ved at undervisningen tager udgangspunkt i teorien om læringsstile og ‘cooperative learning’, men også at skolens lokaler er indrettet så den imødeser de forskellige læringsstile.

  • Høj faglighed, men med udspring i kreativ og fysisk udfoldelse samt fokus på både boglige og praktisk/musiske fagområder.

  • Fokus på sundhed og trivsel gennem bevægelse og ekstra obligatorisk idræt og sund kost på alle klassetrin.

  • At forme innovative ansvarsbevidste unge mennesker, der kan imødegå de stigende krav fra et globaliseret samfund. Dette f.eks. ved tidligt at undervise eleverne i samfundsfag, herunder specifik privatøkonomi for de større klasser samt internationalt samarbejde via venskabsklasser.

  • Skolen skal som helhed være bæredygtig. Vi ønsker en skole som så vidt muligt er CO2 neutral, f.eks ved etablering af vedvarende energikilder som jord-, sol- og vindenergi. Dette skal også indgå i undervisningen, hvor man eksempelvis kunne lave fysik og kemiprojekter med fokus på bæredygtighed.
  • Skolen skal være rummelig med nultolerance for mobning og så vidt muligt afspejle sammensætningen i lokalsamfundet. Det vil sige, at der skal være plads til alle uanset social, økonomisk, religiøs eller kulturel baggrund.

Fakta om skolen

Elevtal:
102
Klassetrin:
bh.kl - 9.kl.
Grundlagt:
2012
Skoleleder:
Johnny Larsen
Formand:
Tommy Svostrup Nørgaard

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort