Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Nørrebro Lille Skole

Prinsesse Charlottesgade 34-36
2200 Nørrebro
Tel: 3535 4501
Fax: 3536 4511
E-mail
Hjemmeside

Nørrebro Lille Skole

Nørrebro Lille Skole blev oprettet i 1975 af en gruppe forældre og har ingen politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller lærere. Skolen ligger på Nørrebro og mange af vores børn – men langt fra alle – kommer fra kvarteret. Vi er ikke omgivet af de store grønne områder, til gengæld har vi alle muligheder for at bruge byen og dens faciliteter. Nørrebro Lilleskoles formål er, i samarbejde med forældrene at medvirke til, at eleverne udvikler sig socialt bevidste, selvstændigt tænktende, åbne og virkelystne mennesker.

Skolen arbejder med "det hele menneske", hvor det følelsesmæssige, sociale, faglige og kreative indgår som lige vigtige elementer.

Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.

Nørrebro Lilleskole søger at skabe trygge rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, så eleverne, kollektivt som individuelt udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, og herigennem opnår tillid til egne og fælles muligheder for at tage stilling og handle.

Nørrebro Lilleskole skal medvirke til at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer.

Nørrebro Lilleskole vil fremme elevernes bevidsthed om historien, menneskerettighederne, menneskets samspil med naturen og det moderne menneskes situation.

Skolens undervisning og dagligliv bygger på en aktiv og kritisk tilgang til vort demokrati og udviklingen af samme, åndsfrihed, religiionsfrihed og ligeværd.

Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til Nørrebro Lille Skoles formål.

Fakta om skolen

Elevtal:
200
Klassetrin:
bh.kl. - 9.kl., fritidsordning
Grundlagt:
1975
Skoleleder:
Jacob Hatting
Formand:
Colin Stedmon

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort