Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Ringsted Lilleskole

Næstvedvej 349B
4100 Ringsted
Tel: 82304100
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Ringsted Lilleskole

Værdigrundlag Ringsted Lilleskole er en uafhængig skole, som er fri af politiske og religiøse tilhørsforhold. Formålet med skolens virke, er at give vores børn de bedste faglige og sociale forudsætninger. Kerneværdierne er høj faglighed, gensidig respekt og fællesskab. Vi vil lære børnene at tage ansvar for sig selv, for hinanden og for fællesskabet. På Lilleskolen er der frihed til forskellighed, og enhver skal værdsættes og accepteres som den man er.

Kommunikation og forståelse
Det er vigtigt for elevernes trivsel, at der er god kommunikation mellem skole og hjem. Vi vil oprette forældreråd på alle klassetrin, som skal sikre det gode sammenhold mellem forældrene i klassen/klyngen. Der vil ligeledes løbende blive informeret via Intra. Derudover vil skolens bestyrelse kvartalsvis mødes med forældrerådene, hvor stort og småt fra hverdagen på skolen vil blive evalueret. Forståelse og tillid er nøgleordene til at sikre en god trivsel på skolen. Lilleskolen bygger på et forpligtende fællesskab med mange fælles opgaver. Her er forældrenes engagement en vigtig forudsætning, både i dagligdagen og ved fælles arrangementer. Et stærkt forældresammenhold skaber tryghed for børnene.

Skolen tilbyder børnene trygge rammer med nærværende voksne. Skolen vil have et tæt, integreret samarbejde med SFO. Vi vil inddrage SFO personalet i undervisningen hvor deres kompetencer vil gøre sig gældende. Både skole og SFO vil være et sted hvor børnene glæder sig til at komme. For Lilleskolen er mere end undervisning. Den er udvikling af følelser og oplevelse af kammeratskab. I mødet med de gode, anerkendende voksne oplever barnet sig selv som værende værdifuldt og accepteret.

På centrale områder som f.eks. mobning, konfliktløsning, sorg og krise, udvikles politikker, der kan anvendes som værktøjer til støtte for det forpligtende samarbejde mellem alle skolens parter

Læs mere om skolen i dette skoleportræt

Fakta om skolen

Elevtal:
194
Klassetrin:
0. - 9. kl.
Grundlagt:
2012
Skoleleder:
Ditt Ehlig
Formand:
Gitte Sivertsen

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort