Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Samsø Frie Skole

Stadionsvej 4
8305 Samsø
Tel: 86596979
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Samsø Frie Skole

Samsø Frie Skole ligger centralt på Samsø, og havde første skoledag d. 13. august 2018 i en gammel hotelbygning. Samsø Frie Skole er først og fremmest en overskuelig og tryg skole, hvor der er plads til forskellighed, og hvor vi alle skal føle os velkomne. Vi skal tro på, at vi alle har noget vi er gode til, og at vi alle er lige meget værd som mennesker.

Skolens grundlæggende mål er beskrevet i vedtægterne:

 1. Skolens formål er at drive lilleskole med tilhørende fritidsordning efter de til enhver tid gældende regler for frie grundskoler.
   
 2. Skolen drives uafhængig af politiske og religiøse interesser.
   
 3. Skolen skal virke for at styrke barnets nysgerrighed og lyst til at lære.
   
 4. Skolen skal være et sted, hvor barnet bevarer glæden ved at komme, søge ny viden og deltage i undervisningen.
   
 5. Skolens virke skal være præget af demokrati, tolerance, åbenhed og gensidig respekt i et trygt, udfordrende og forpligtende fællesskab.
   
 6. Undervisning, opdragelse og samvær skal være baseret på værdier, som er i harmoni hermed.
   
 7. Skolen skal fremme medmenneskelig forståelse, kommunikations- og samarbejdsevne bla. gennem kontakt og åbenhed i forhold til nærmiljøet og udveksling med andre skoler.
   
 8. Ture og rejser væk fra øen skal indgå fast i årets gang.
   
 9. Det er skolens formål at give eleverne viden og indsigt, således at de forberedes til uddannelse og voksenliv.
   
 10. Undervisningen vægter hele mennesket, og tilstræber et højt fagligt, personligt og socialt niveau. Børnenes evner skal udvikles, så de kan udtrykke sig i tale, skrift, billeder, rummelig form, sang musik, dramatik og bevægelse. Skolen skal bruge alsidige og passende undervisningsformer, hvor moderne informationsteknologi naturligt indgår i hverdagen.
   
 11. Naturen og de nære samske omgivelser skal være centrale i undervisningen og hverdagen på skolen.
   
 12. Det er en naturlig del af skolens virke at fremme børnenes miljøbevidsthed.
   
 13. Skolen skal virke for et trygt og udfordrende miljø og et tillidsfuldt samarbejde mellem børn, ansatte og forældre.

 

Fakta om skolen

Elevtal:
103
Klassetrin:
bh - 9, fritidsordning
Grundlagt:
2003
Skoleleder:
Anna Mattsson
Formand:
Kristina Thiemke

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort