Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Skolen for Livet

Kostervej 26
4780 Stege
Tel: 5265 6754
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Skolen for Livet

Vi er en skole der nærer børns kroppe, sind og hjerner, så de er klædt på til at leve et rigt, tilfredsstillende liv i en foranderlig og udfordrende globaliseret verden.

Vi vil være med til sætte fokus på en lokal grøn omstilling, der gør Mennesker, Møn og Verden mere bæredygtig.

Skolens vision er at ruste børn til at agere aktivt og handlende i en fremtid med store omstillinger. Vi vil skabe et læringsmiljø, hvor vi anerkender alle børn, bygger videre på deres potentialer, lader dem udforske deres evner og bevarer deres nysgerrighed og foretagsomhed.

Vi lader analytisk tænkning og handling følges ad og vægter kreativitet, bevægelse, håndværk og det sociale på lige linje med høj faglighed i dansk, matematik, natur- og samfundsfag.

Skolens vision er endvidere at gå ud over det traditionelle skolebegreb og skabe en form for medborgerhus. Skolen fungerer som et centrum, der rækker ud, og byder lokalmiljøet indenfor til at låne eller leje værksteder, etc.

Til at skabe mellemmenneskelig sammenhængskraft og inddrage alle, der har lyst i den grønne omstillingsproces, som skolen er frontløber for.

Fakta om skolen

Elevtal:
45
Klassetrin:
bh.kl.-9.kl., fritidsordning
Grundlagt:
1976
Skoleleder:
Kaspar Jørgensen
Formand:
Allan Schmidt

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort