Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Skolen på Slotsvænget

Slotsvænget 61
3480 Fredensborg
Tel: 48 47 67 77
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Skolen på Slotsvænget

Lille kost- og dagskole med plads til ca. 30 kostelever og ca. 30 dagelever. Skolen ligger tæt ved Slotsparken og Esrum Sø. Skolen er en selvejende institution uden nogen politisk-, religiøs eller anden ideologisk tilknytning. Vi har således frihed til - inden for friskolelovens rammer - at lave den skole, vi til enhver tid finder bedst, derfor er vores skole hele tiden i udvikling.

Kosteleverne er henvist over Serviceloven, dageleverne kommer dels fra lokalområdet, dels er de henvist via PPR og/eller sagsbehandler. Skolen har elever fra 0-10 kl., men er ikke almindelig klassedelt. Afgangsprøver som i folkeskolen. Det er et bærende element i skolens pædagogik at fremme børnenes evne og lyst til at tage ansvar (medansvar), ligesom gensidig tillid børn og voksne imellem er et mål i sig selv.

Fakta om skolen

Elevtal:
34
Klassetrin:
6.kl. - 10.kl.
Grundlagt:
1985
Skoleleder:
Kasper Nyboe Pavar
Formand:
Lulla Forchhammer Krag

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort