Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Syddjurs Friskole

Molsvej 80 B, Egens
8410 Rønde
Tel: 86365252
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Syddjurs Friskole

Syddjurs Friskole blev oprettet i 1980 af en gruppe forældre, som ønskede et alternativ til de kommunale folkeskoler. Det skulle være en lille, overskuelig skole, hvor alle børn og forældre kendte hinanden og havde indflydelse på skolens tilrettelæggelse og indhold. En skole, hvor undervisningen tog udgangspunkt i børnenes behov. Efter grundige undersøgelser valgte initiativgruppen Freinet- pædagogikken som dét pædagogiske grundlag, der bedst indfriede disse ønsker.

Landsbyskolen i Egens
Det første år havde skolen lokaler i et hus i Grønfeld for året efter at flytte til den gamle landsbyskole i Egens. Skolebygningen indeholdt dengang to gruppelokaler og et loft med mange små rum suppleret med et par redskabshuse i gården. Det hele omgivet af en gammel have med mange frugttræer og med udsigt til Mols Bjerge. Den oprindelige skolebygning, der ligger for enden af alleen, kaldes Havehuset. I en del af den gamle have er der lavet fodbold- og basketbane, og flere steder er der lavet legesteder. I 1997 købte skolen et tilstødende stykke landbrugsjord. På den tilkøbte jord er opført de bygninger, der nu huser 6.-9. klasse. Der er desuden et stort legeareal med bl.a. boldbane. Skolen er sidenhen blevet udvidet med flere bygninger og består nu af syv huse. Skolen har planer om at opføre yderligere en bygning til teater og anden fysisk udfoldelse.

Fra børnehaveklasse til 9. klasse
Indtil 1991 kunne børnene gå på skolen til og med 8. klasse og siden da har skolen været fuldt udbygget fra 0. klasse til og med 9. klasse. Eleverne kan afslutte skoleforløbet med folkeskolens afgangsprøve. Skolen rummer i dag ca. 180 elever.

Engagerede forældre
Til at begynde med blev skolen kollektivt ledet. Alle lærere var med i de ledelsesmæssige beslutninger og alle forældre og lærere sad i mindst et udvalg med et bestemt ansvarsområde. Efterhånden som skolen blev større og reglerne for skoleledelse strammere, blev der behov for en enklere ledelse. I dag er der ansat en skoleleder og en viceleder. Dog lægger skolen stadig vægt på, at flest muligt deltager i beslutningsprocesserne. Forældrene grundlagde skolen og forældrenes engagement er og bliver fundamentet for skolens virke.

Læs mere om skolen i dette skoleportræt

Fakta om skolen

Elevtal:
169
Klassetrin:
bh.kl.- 9.kl., fritidsordning
Grundlagt:
1980
Skoleleder:
Else Marie Hansen
Formand:
Toke Høye

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort