Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Håndtering af persondatalovgivning på skolen - en skabelon

Haslev Privatskole, som er en Lilleskole, var for anden gang vært ved en workshop i marts 2022.

Målet med workshoppen var, med udgangspunkt i et gennemarbejdede materiale, at deltagerne kom hjem med anvendeligt GDPR-materiale tilrettet den enkelte skole. EU's Persondataforordning og databeskyttelsesloven stiller en lang række krav til skolerne – og det kan lette arbejdsprocessen, hvis man kan tage udgangspunkt i et godt eksempel. Grundmaterialet er oprindelig udarbejdet i et samarbejde mellem flere lilleskoler og et advokatfirma.

Tre trin for at blive compliant på GDPR-området;

  1. Få styr på de grundlæggende og relevante regler, principper i en skolenær kontekst. (Læs vejledning fra skoleforeningerne)
  2. Udarbejd skolens skriftlige grundmateriale fra A-Z. Tag evt. udgangspunkt i nedenstående materiale og tilret det som ønsket
  3. Sørg for at det skrevne under punkt 2 lever op til virkeligheden og arbejdsgange på skolen

Herunder får du adgang til materialet. Det er selvfølgelig skolens eget ansvar at tilrette materialet, så det beskriver den ønskelige og virkelige arbejdsgang og i øvrigt lever op til lovgivningen.

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os