Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Bestyrelsen på skolen

Hvilken rolle har bestyrelsen på en lilleskole og en fri grundskole? Hvilke rammer arbejder bestyrelsen under, og hvori består dens ansvarsområder? Dette er blot nogle af de spørgsmål, en nyvalgt bestyrelse står over for ved indgangen til dens mandatperiode. 

I publikationen "Gode råd til bestyrelsen" har Lilleskolernes Sammenslutning i let tilgængelig form søgt at sammenfatte, hvilke udfordringer en bestyrelse kan forvente at stå over for, og hvordan disse udfordringer kan håndteres. Publikationen rummer eksempelvis:

  • Overblik over bestyrelsens væsentligste opgaver
  • Checkliste over, hvilke centrale dokumenter, bestyrelsens medlemmer bør have indsigt i
  • Bud på, hvori godt bestyrelsesarbejde består
  • Overblik over, hvori LS' tilbud til skolebestyrelserne består m.m. 

Hent publikationen "Gode råd til bestyrelsen"

Til bestyrelsesarbejdet knytter sig også en central forretningsorden, som kan bringe bestyrelsen sikkert igennem en række af de rutiner og opgaver, som hører hjemme på bestyrelsens bord. På nedenstående link finder du Lilleskolernes paradigme for en sådan forretningsorden, som skolen kan lade sig inspirere af og/eller simpelthen indsætte som egen forretningsorden i forlængelse af en god og åben drøftelse heraf - sammen med skolelederen.  

Hent publikationen "Lilleskolernes skabelonen til standardforretningsorden for skolens bestyrelse" 

Find iøvrigt yderligere information om centrale opgaver for bestyrelsen under ansættelse af ledere og information om friskoleloven og vedtægtsbekendtgørelsen. Lilleskolernes Sammenslutning forventer i løbet af de kommende måneder at kunne lancere en standardskabelon for skolens vedtægter, når denne senere er endeligt godkendt i Undervisningsministeriet. 

Senest opdateret: 11. maj 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os