Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Bestyrelsesmappen

Bestyrelsen ved en fri grundskole har det øverste ansvar for skolens virke. Det er bestyrelsen, der i sidste ende kan træffe beslutning om skolens drift og udvikling, og det er ligeledes bestyrelsen, der har ansvaret for skolens samlede økonomi.

De beslutninger, en bestyrelse træffer, er som udgangspunkt endelige og kan ikke indbringes eller omgøres af andre myndigheder, herunder Undervisningsministeriet, medmindre der er tale om forhold, der strider mod lovgivningen.

Bestyrelsen ved den private skole har således i sidste ende det fulde institutions- og arbejdsgiveransvar. Med det følger selvfølgelig en lang række pligter, men også en lang række muligheder for at drive og udvikle skolen.

Som nyvalgt bestyrelsesmedlem og selv som et bestyrelsesmedlem med flere års erfaring, så kan det være svært at få overblik og gældende lovgivning og regelgrundlag samt interne aftaler og politikker på skolen.

Med denne bestyrelsesmappe ønsker vi at producere et samlet materiale til et bestyrelsesmedlem, som passende kan printes og afleveres i en fysisk mappe til et nyvalgt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmappen indeholder tre spor;

  1. Folder; Råd og vejledning til bestyrelsesmedlemmet på lilleskolen
  2. Eksterne love, regler og rammer for lilleskolen
  3. Interne aftaler, politikker mv. for lilleskolen

 

Denne side er under udarbejdelse og forventes færdig med udgangen af august 2022

 

Senest opdateret: 25. maj 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os