Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer har ligesom de ansatte på en fri grundskole tavshedspligt jf. friskoleloven.

§5, stk. 10; Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt de tilsynsførende…

Tavshedspligten er lovfæstet og er dermed gældende uden at der forligger en underskrevet tavshedserklæring. Dette gælder dog ikke for praktikanter, som ikke er i et ansættelsesforhold og suppleanter til bestyrelsen, som ikke er ”officielle bestyrelsesmedlemmer”.

Når suppleanter således indgår i bestyrelsesarbejdet og praktikanter er en del af skolelivet, skal der underskrives en tavshedserklæring.

I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen og informering nye bestyrelsesmedlemmer er det en overvejelse værd om ikke alle, der indgår i bestyrelsesarbejdet, bør underskrive en tavshedserklæring. Således vil man altid have et bevis for, at man har informeret om de gældende kapitler i forvaltningsloven.

Hent skabelon tavshedserklæring

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os