Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ansættelsesbeviser

Her finder du ansættelsesbeviser til brug indenfor de forskellige skolerelaterede områder.

Beviserne eller ansættelsesbrevene er udarbejdet af parterne bag de respektive overenskomster. Det vil i praksis sige Lilleskolernes Sammenslutning og den aktuelle faglige organisation

Lov om ansættelsesbeviser

Loven opregner de krav et ansættelsesbevis skal opfylde

Hent lov om ansættelsesbeviser

Funktionsbeskrivelser

Stillings- og funktionsbeskrivelser, som udarbejdes og opdateres ved behov, kan tjene til at skabe overblik for både medarbejder, ledelse og bestyrelse. Og dette kan i høj grad være gavnligt ved skifte i den enkelte stilling, konstituering og i det hele taget til at bevare et samlet overblik over fordeling af opgaveansvaret på den enkelte skole.

Funktionsbeskrivelser er hensigtsmæssige i tilknytning til ledelsesansættelser, tværgående ansættelser og i det omfang eksempelvis lærere eller pædagoger ud over deres primære ansættelser også oppebærer en række funktioner af tværgående eller særlig art. 

Funktionsbeskrivelse

Senest opdateret: 18. januar 2022/NS