Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ansættelsesbeviser

Her finder du ansættelsesbeviser til brug indenfor de forskellige skolerelaterede områder.

Beviserne eller ansættelsesbrevene er udarbejdet af parterne bag de respektive overenskomster. Det vil i praksis sige Lilleskolernes Sammenslutning og den aktuelle faglige organisation

Lov om ansættelsesbeviser

Loven opregner de krav et ansættelsesbevis skal opfylde

Hent lov om ansættelsesbeviser