Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ferie og ferieregler

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om samtidighedsferie, hvor ferie optjenes og afholdes over sammen periode. Udgangspunktet for lovændringen er et EU-direktiv som slår fast, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed. Det betyder også som udgangspunkt at ferie skal afholdes og kan sjældent udbetales.

Hovedprincipper;

- Ferie optjenes i perioden fra 1/9 til 31/8 med 2,08 dag pr. måned

- Ferie afholdes i samme periode dog til 31. december året efter

- Hovedferie varsles med 3 måneder og øvrig ferie med 1 måned

- Der kan indgås aftale om ferie på forskud

- Lærere og kombineret lærer/pædagog har fastlagt ferie;
18 dage i juli, 2 dage i august og 5 dage i efterårsferien
(Med mindre andet aftales)

- Reglerne om særlige feriedage ændres ikke

Ferieloven ny (gældende fra 1. september 2020)

Hent ferieloven

Ferieaftalen: Personalestyrelsens cirkulære 

Ferieaftalen gælder for ledere, lærere og bh.kl. ledere, samt for medarbejdere omfattet af BUPL-overenskomsten, HK-overenskomsten og 3F overenskomsten

Hent Ferieaftalen

Ferievejledningen - Udgivet af Skatteministeriet og centralorganisationerne i december 2019

Hent ferievejledningen

Find skoler

56 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning