Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ny arbejdstidsaftale - Proces, indhold og regler

De frie grundskoler, og dermed også lilleskolerne, står i 2022 foran at sikre indkøring af den nye arbejdstidsaftale for lærere, der træder endeligt og fuldt i kraft fra august 2022. Forberedelserne kræver dels at skolerne forholder sig til samarbejdet på skolen i forhold til opgaven, dels forholder sig til indhold og regler, som arbejdstidsaftalen er funderet på. 

På denne side kan du finde en række indholdsinformationer og værktøjer til arbejdet med arbejdstidsaftalen lokalt.

Skolelederne er altid velkomne til at kontakte sekretariatet m.h.p. rådgivning i forhold til håndtering af arbejdstidsaftalen lokalt; i forhold til proces og senere styring efter det nye regelæst.  

Info og værktøjer vedr. arbejdstid for lærere

Herunder materialer, som kan inspirere skolerne i arbejdet med implementring af arbejdstidsaftalen. Sekretariatet vil løbende opdatere denne side. 

Arbejdstid - lærere - Skabelon til registrering Excel

Arbejdstid - Samarbejdssporet Power Point

Arbejdstid - Indhold & Regler Power Point

Aftale om lærerarbejdstid, kap. 5: Samarbejde

Skema til årshjul

Skabelon - Fælles Viden

Skabelon - Grundlag

Skabelon - Skoleplan

Skabelon - Planlægning & Opgaver

Skabelon - Alternative fremgangsmåder

Procesværktøj og skabelon - inspiration fra aftalens centrale parter

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og LC har i fællesskab udarbejdet understående procesværktøj. Der kan være supplerende inspiration at hente herfra i forhold til skabelonerne, LS og FSL har præsenteret på de gennemførte workshops om lærernes arbejdstid og håndtering heraf (for disse se længere nede på siden).

MEDST/LC's årshjul - procesværktøj til brug for det lokale samarbejdsspor

Senest opdateret: 21. juni 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os