Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ny arbejdstidsaftale - Proces, indhold og regler

I marts 2023 har Llleskolernes Sammenslutning gennemført workshops om skolernes arbejde med lærernes arbejdstidsaftale. I fokus var udveksling af ideer og erfaringer fra første forberedelse og gennemførelse af et skoleår på baggrund af aftalen, ligesom der var muligheder for drøftelser og idéudveksling knyttet til håndtering af dette forårs foretående opgave og det kommende skoleår. 

I nedenstående link findes dels slides fra oplæg ved de afviklede workshops dels et resumé af en række af de centrale iagttagelser, som skolerne kan lade sig inspirere af i forhold til det arbejde, som forestår på området i dette forår. 

Oplæg fra workshops om arbejdstid, marts 2023

Arbejdstidsaftalen for lærere - workshop-observationer

Skolelederne er altid velkomne til at kontakte sekretariatet m.h.p. rådgivning i forhold til håndtering af arbejdstidsaftalen lokalt; i forhold til proces og senere styring efter det nye regelæst.  

Info og værktøjer vedr. arbejdstid for lærere

Herunder materialer, som kan inspirere skolerne i arbejdet med implementring af arbejdstidsaftalen. Sekretariatet vil løbende opdatere denne side. 

Arbejdstid - lærere - Skabelon til registrering Excel

Arbejdstid - Samarbejdssporet Power Point

Arbejdstid - Indhold & Regler Power Point

Aftale om lærerarbejdstid, kap. 5: Samarbejde

Skema til årshjul

Skabelon - Fælles Viden

Skabelon - Grundlag

Skabelon - Skoleplan

Skabelon - Planlægning & Opgaver

Skabelon - Alternative fremgangsmåder

Procesværktøj og skabelon - inspiration fra aftalens centrale parter

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og LC har i fællesskab udarbejdet understående procesværktøj. Der kan være supplerende inspiration at hente herfra i forhold til skabelonerne, LS og FSL har præsenteret på de gennemførte workshops om lærernes arbejdstid og håndtering heraf (for disse se længere nede på siden).

MEDST/LC's årshjul - procesværktøj til brug for det lokale samarbejdsspor

Senest opdateret: 21. marts 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os