Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tjenestefri

Tjenestefri af familiemæssige årsager 

Cirkulæret indeholder reglerne for tjenestefrihed i forbindelse med: Pasning af syge børn under 18 år, pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år, § 42 i lov om social service, samt mulighed for frihed på barns 1. og 2. sygedag. Cirkulæret træder i kraft 1. april 2018
(Opdateret 31.08.2020)

Hent cirkulæret