Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Prøver mv.

Vejledning til skoler om aflysning af folkeskolens prøver i prøvetermin maj/juni 2021

Fagopdelte vejledninger om skolernes mulighed for at udelade dele af nødundervisningen ved de mundtlige prøver, som skal afholdes i 9. klasse og 10. klasse i prøveterminen maj/juni, er nu udgivet - og sendt direkte til skolerne. Vejledningerne bliver lagt op på UVM's hjemmeside (forventeligt torsdag den 15. april): uvm.dk/fp. Vejledningerne knytter sig til bekendtgørelsen fra 24. marts, hvori der gives (midlertidige) muligheder for fleksibilitet ved de mundtlige prøver - herunder mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, i forbindelse med udarbejdelse af de mundtlige prøvespørgsmål.

Hent vejledning (opdateret 28. april 2021)


Øvrigt

Jf. Kapitel 2a i lov om friskoler skal eleverne i en fri grundskole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægge folkeskolens afgangseksamen, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Få overblik over folkeskolens prøver, datoer, orienteringer og tilmeldinger