Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Sygeundervisning

Frie grundskoler er i henhold til friskolelovens § 3 forpligtet til at sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed og velfærd ikke kan undervises i skolen. Skolen kan søge tilskud til sygeundervisningen hos Fordelingssekretariatet.

Undervisningsministeriet har for nylig udsendt en vejledning, som udfolder bekendtgørelsens bestemmelser under overskrifter som ”Hvornår skal der iværksættes sygeundervisning”, ”Hvem er ansvarlig for at iværk-sætte sygeundervisning”, ”Hvordan følges der op efter et forløb med sygeundervisning”. Også emner som fjernundervisning, sygeundervisning i hjemmet og på sygehus behandles.

Bekendtgørelse om sygeundervisning af 20. juni 2014

Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning 2020

 

Øvrig henvisning til Artikel fra LS Aktuelt nr. 14 uge 46 21/22

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os