Lilleskolernes Sammenslutning

Underretning

Det er skoleledelsens pligt at sørge for, at der er de rigtige rammer på skolen for, at mistrivsel hos eleverne opdages, at de ansatte kender deres underretningspligt, og at der underrettes, når der er behov for det.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) anbefaler, at skolen udarbejder skriftlige procedurer for, hvordan skolen håndterer underretinger, og hvordan skolen løbende sikrer, at medarbejderne kender deres skærpede underretningspligt.

Vejledning om underretningspligten (2020)