Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt.

Administration og ledelse

I menuen til venstre finder du kategorierne:

Personaleadministration
indeholder oplysninger om personalemæssige spørgsmål så som lov om ansættelsesbeviser, ansættelsesbreve, overenskomster, vejledninger, løntabeller og alle relevante skemaer til brug for aftaler om lederlønninger og løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere. 

Undervisning og tilsyn
indeholder bl. a. oplysninger om Undervisningstimetal i folkeskolen, Sygeundervisning, Karakterskala bekendtgørelsen om 7 trins skalaen, Prøvebekendtgørelsen vedr. folkeskolens afgangsprøve, Specialundervisning, vejledning om underretning og kriseberedskab.

Administration i øvrigt
indeholder informationer om ferielove, Copydan, Koda-Gramex, forsikringer, indkøbsaftaler (SKI) og Jobindex. Du kan også her bl.a. læse om, hvilke oplysninger, der skal være på skolernes hjemmesider. Herudover kan du hente diverse administrative kalenderværktøjer - administrationskalender, planlægningskalender m.v.

Friskoleloven mm.
indeholder de seneste udgaver af friskoleloven, bekendtgørelse om vedtægter, oplysninger om slut- og delmål, undervisningsplaner samt sygeundervisning som er gældende for danske friskoler og private grundskoler m.v.

Økonomi
indeholder oplysninger om tilskudstaksterne, som de fremgår af finansloven, undervisningsministeriets takstkataloger m.m. samt Lilleskolernes oversigter og kommentarer.

 

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning