Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Pension

Pensionsordninger og -bidrag til skolens forskellige medarbejdergrupper 

Bestemmelserne om pensionsbidrag fremgår af overenskomsterne og de respektive pensionskassers (-ordningers) regelsæt. Skolen udreder altid det fulde pensionsbidrag – det vil sige såvel egetbidraget og arbejdsgiverbidraget. Opdelingen af pensionsbidraget i et egetbidrag og arbejdsgiverbidrag sker bl.a. af skattemæssige grunde. Pensionsbidrag ydes forholdsmæssigt i henhold til beskæftigelsesgraden

Siden vil løbende blive opdateret

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning