Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst og aftaler for lærere og børnehaveklasseledere

OK 2018-2021

Lærere og børnehaveklasseledere ved Frie Grundskoler.

Håndbogen omhandler løn og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid, i medfør at underliggende cirkulærer. Sammenskrivningen er udarbejdet i samarbejde mellem Lilleskolernes Sammenslutning, Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening og Frie Skolers Lærerforening.

Hent håndbog

 

De underliggende cirkulærer til overenskomsthåndbogen

Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere fra den 27. februar 2020

Fællesoverenskomsten af 4. dec. 2019 - som organisationsaftalen henviser til

Arbejdstid for lærere børnehaveklasseledere af 4. marts 2020

Statens arbejdstidsaftale af 2. dec. 2019

 

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning