Lilleskolernes Sammenslutning

For administrativt personale

Første torsdag i måneden afholder vi zoom-konference for skolernes administrative personale. Derudover afholdes årligt et kursusdøgn - desuden afholdes netværksmøder med skiftende emner og forskellige medlemsskoler som arrangører.

For administrativt personale

I løbet af året afholder Lilleskolernes Sammenslutning forskellige kurser rettet mod skolernes administrative personale. Kurserne har fokus på og tager afsæt i de opgaver som lilleskolernes administrative personale møder i deres hverdag. Ligeledes arbejder vi sammen med de øvrige skoleforeninger om udviklingen af fælles kurser og redskaber målrettet skolernes administration.

Hvert år afholdes et kursusdøgn for det administrative personale på Lilleskolerne. I år afholdes det fra den 28. til den 29. september, på Emmaus v. Haslev. Programmet er sendt direkte ud til skolernes kontor og er blevet til af en arbejdsgruppe af fem administrative medarbejdere fra forskellige lilleskoler.

Zoom-møder for administrativt personale: I skoleåret 2020/2021 afholder vi zoom-møder den første torsdag i hver måned, kl. 10.00. Her vil vi i Lilleskolernes Sammenslutning give en opdatering og status på seneste nyt af relevans for skolernes administration, drift og økonomi, aktuelle temaer vil blive taget op, og samtidig vil der være plads til diverse spørgsmål, sparring og erfaringsudvekslinger. 

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning