Lilleskolernes Sammenslutning

Opret en ny skole

Går I med overvejelser om at starte en fri grundskole, kan I finde hjælp og inspiration her

Læs fx mere om lovgivningen på området, tilskudsmuligheder, ansættelse af ledelse og medarbejdere mv.

Opret en fri skole

Inspiration til oprettelse af en fri skole 

Her kan du læse om, hvordan du sammen med andre kan oprette en fri grundskole/lilleskole. Lilleskolernes sekretariat hjælper jer meget gerne med at komme i gang. Vi kan yde rådgivning og praktisk bistand i hele processen, lige fra den spæde start som en ide eller drøm hos jer, til skolen stiftes, godkendes af Undervisningsministeriet, finder egnede lokaler, ansætter personale og kommer i gang med undervisningen. 

For yderligere information kontakt os venligst på tlf. 6914 9664 eller send os en mail på post@lilleskolerne.dk

Du kan bestille hele vores omfattende Startpakke, der inkluderer materialer og udgivelser vedr. Lilleskolerne og opstart af ny skole. Startpakken er gratis. Hvis du vil vide mere, kan du desuden tilmelde dig vores nyhedsbreve, som udsendes pr. mail. Du bestiller Startpakken og/eller tilmelder dig nyhedsbrevene ved at sende en mail til sekretariatsleder Sune Jon Hansen

Lovgivning  

Her kan du læse mere om de love, som frie grundskoler er underlagt. Hvad står der for eksempel om undervisningen? Og hvad skal der til for at få tilskud til en skole?

Lovgivningen - kort fortalt

Økonomi 

Det er vigtigt, at skolens økonomi hænger sammen. Men hvad skal man være opmærksom på i forhold til fx forældrebetaling og bygninger? Hvordan lægger man et realistisk budget? Og hvor store er tilskuddene til skolerne i øjeblikket?

Skolens økonomi  Tilskud

Ledelse og medarbejdere 

Skolens ledelse består dels af bestyrelsen og dels af skolelederen. Derudover spiller medarbejderne en stor rolle. Men hvordan er ansvars- og opgavefordelingen? Og hvad skal man være opmærksom på i den forbindelse?

Bestyrelsen Skolelederen Medarbejderne

Huskelister 

Her finder I nogle oversigter, der kan hjælpe jer i det videre arbejde. Dels i forhold til de tidsfrister, der skal overholdes, dels i forhold til alle de opgaver, der skal løses undervejs

Tidsplan Tjekliste