Lilleskolernes Sammenslutning

Lilleskolernes sekretariat

Lilleskolernes sekretariat varetager foreningens daglige drift og udvikling

Sekretariatet yder konsulentbistand, rådgiver medlemsskolerne, udgiver nyhedsbreve, afholder kurser mv.

Sekretariatet og medarbejdere

Lilleskolernes sekretariat er beliggende i København og består af tre medarbejdere:

Sune Jon Hansen, Lars Larsen og Peter Højgaard Pedersen

Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 09.00 - 15.00, fredag dog 09.00 - 12.30.  Du er dog velkommen til at prøve de direkte linjer udenfor sekretariatets normale telefontid.

Lilleskolernes sekretariat varetager Lilleskoleforeningens daglige drift. Sekretariatet yder konsulentbistand og rådgiver skolerne om forhold, der influerer på skolernes drift og udvikling - altid med blik for skolens situation, pædagogik og værdier. 

Lilleskolernes Sammenslutning afholder herudover kurser og informationsmøder samt udgiver nyhedsbreve.

Lilleskolerne ledes af bestyrelsen, der vælges af medlemsskolerne på det årlige repræsentantskabsmøde.

Lilleskolernes Sekretariat

Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N
Tlf.:  6914 9664
Mail: post@lilleskolerne.dk

Send sikker mail

Sune Jon Hansen, 
Sekretariatsleder
Tlf. 6914 9984 

E-mail: sune@lilleskolerne.dk

 

Lars Larsen 
Konsulent og rådgiver
Tlf: 6914 9982
E-mail: lars@lilleskolerne.dk

Peter Højgaard Pedersen,

Konsulent og rådgiver

Tlf. 6914 9983

E-mail: peter@lilleskolerne.dk

 

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning