Lilleskolernes Sammenslutning

Følg debatten om de frie skoler

Der er løbende debat i medierne om de frie grundskoler, herunder skolernes tilskud, elevsammensætning m.v.

Her kan du finde artikler, debatindlæg, undersøgelser mv.

Synspunkt

Der er løbende debat i medierne om de frie grundskoler, herunder skolernes tilskud, elevsammensætning m.v.


Her kan du finde artikler, debatindlæg, undersøgelser m.v. der på forskellig vis er med til at sætte dagsordenen for forståelser af og forventninger til grundskolens og de frie skolers form, formål og indhold.

Er vi elitens skoler?
- respons på analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (bragt i Lilleskolen nr. 5, 2020)