Lilleskolernes Sammenslutning

Bliv opdateret

Bestyrelsesposten udkommer elektronisk den første tirsdag i måneden, bortset fra juli og august

Nyhedsbrevet indholder artikler, informationer og kort nyt om skoler, ledelse, lovgivning, tilskud m.v.

Bestyrelsesposten 2013

Bestyrelsesposten - december 2013, nr. 72

Det kræver særlig opmærksomhed, hvis skolen har ansat medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, fordi det stiller skærpede krav til ansættelsesbeviset og til skolens administration af ansættelsesforholdet. Bestyrelsespostens decembernummer orienterer om dette. 

Læs også om muligheden for at købe digitale lærermidler til halv pris, ny gadeteaterbog udsprunget af Lilleskolefestivalen, nyttige oplysninger til budgetlægningen samt de seneste nyheder om medlemsskolerne, lovgivning, tilskud og overenskomster.

Hent Bestyrelsesposten nr. 72

Bestyrelsesposten nr. 71, 5. november 2013

Eleverne sikres demokratisk indflydelse. Et nyt lovforslag åbner for at elevernes indflydelse kan organiseres på mange forskellige måder; men eleverne får ret til at oprette elevråd.

Lovforslaget giver også skolerne mulighed for at oprette daginstitutioner for de helt små børn, således at skolerne fra august 2014, hvor forslaget træder i kraft, kan drive både børnehaver og vuggestuer.

Novembernummeret fortæller også om: Dispostitionsbegrænsning der pålægger skolerne yderligere besparelser, Åben Skole, nye skoleledere, kurser, Ny Nordisk Skole og forsikring i forbindelse med sejlads i undervisningen.

Formanden fokuserer i sin klumme på kommunalvalgets betydning for frie grundskoler.

Læs Bestyrelsesposten nr. 71

Bestyrelsesposten nr. 70, 1. oktober 2013

Åben Skole afholdes 7. november og er for alle grundskoler. Initiativet udgår fra de Frie Grundskoler. Medlemsskolerne opfordres til at deltage og til at invitere naboskoler til at være med. Annonceskabeloner, brevskabeloner m.m. sendes til skolerne.

Lilleskolernes elevtal stiger fortsat - men i langsommere takt. Det samme gælder den lokale løndannelse, hvor stigningstakten er afdæmpet. Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013/14 omfatter også frie grundskoler. Bestyrelsesposten nr. 70 fortæller mere om dette.

Ledertræf 2013 sendte tydelige signaler. Det skriver formanden, Søren Erhard Hansen, som hæfter sig ved den skolepolitiske kamp er rykket ud på skolerne, at skoleforeningerne skal arbejde tættere sammen og spørgsmålet om en ny tilskudsmodel der tager hensyn til sociale eller socioøkonomiske reguleringer trænger sig på.

Hent Bestyrelsesposten nr. 70

Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Finanslovsforslaget for 2014 er en uppercut til de frie grundskoler - siger formanden i sin klumme. Bestyrelsesposten gennemgår forslaget og beskriver hvorledes skolernes tilskud er sammensat og beregnes.

Hvad sker der i det kommende skoleår? Bestyrelsesposten tager pulsen på lilleskolerne: To skoleledere fortæller om, hvad de ser frem til i skoleåret 2013/14, hvilke nye tiltag de igang med, hvilke debatter der vil fylde på skolen, og hvor udfordringerne ligger.

Folkeskoleloven ændres - hvad betyder det for lilleskolerne? En kort gennemgang af de vigtigste punkter i det forslag regeringen har sendt i høring.

Desuden nyheder om skoler, jubilæer, nystartede skoler, kurser m.v.

Hent Bestyrelsesposten nr 69

Bestyrelsesposten nr. 68, 2. juli 2013

Flere penge til specialundervisning i 2014 - skoleforeningerne har indstillet til Undervisningsministeriet, at puljen til specialundervisning øges - vi håber og regner med, at indstillingen går igennem!

Udsyn og innovation - portræt fra Randers Lille Skole, hvor Peter Engelbrekt Knøss startede som ny skoleleder den dag lockouten begyndte

Lilleskolefestival 2013 er netop afholdt på Humlebæk Lille skole med deltagelse af 32 skoler og 1.590 elever og lærere. I lighed med tidligere år var der glad og festlig stemning.

Læse Bestyrelsesposten nr. 68, 2. juli 2013

Bestyrelsesposten nr. 67, 4. juni 2013

Tilskuddene til specialundervisning er kraftigt beskåret og specialundervisningsmodellen er måske brudt sammen. Lilleskolernes formand og formanden for Dansk Friskoleforening skriver om den kritiske situation.

"Pas nu godt på Lilleskolen", lyder opfordringen fra afgående skoleleder Bent Laub Faaborg, og peger på at ambitiøse skoleforsøg er vejen frem. På Hillerød Lille Skoler er man ved at søsætte "Fremtidens Skole" i samarbejde med forskere og med økonomisk støtte fra Egmontfonden.

Minifestivalen for elever på 1.-3. klassetrin blev afholdt tre steder på samme dag med deltagere fra 8 skoler. Festivalen skaber relationer på tværs af skoler og giver gode oplevelser for elever og lærere, som de kan bygge viderer på

Læs Bestyrelsesposten nr. 67, juni 2013

Bestyrelsesposten nr. 66, 7. maj 2013

Østerbro Lille Skole har fået "Ny luft og nye sejl" og fra Den Lille Skole lyder det, at "Vi passer på hinanden". De to skoler fortæller om, hvordan de arbemder med at give skolen kant og profil.

Lokal opbakning til nyt ledelsesrum - det er vigtigt, pointerer Lilleskolernes formand, Søren Erhard Hansen i sin kommentar til lockoutens afslutning og de ny overenskomstmæssige rammer, der er fastsat ved lov af folketinget.

Reportage fra Lilleskoletræf 2013 - referat af Lilleskolernes repræsentantskabsmøde (/generalforsamling) 19. april - et uddybende afsnit om overenskomsterne 2013-2015 henholdsvis for lærerne og for pædagogerne.

Samt aktuelle nyheder om skoler, ledere, bestyrelser og kommende kurser og møder (Oprettet: 08.05.2013)

Hent Bestyrelsesposten nr 66

Læs om Østerbro Lilleskole   Læs om Den Lille Skole

Bestyrelsesposten nr. 65, 2. april 2013

Kant og profil: Hvordan arbejder man med at give sin skole en tydelig profil med kant? Ørestad Friskole og Syddjurs Friskole giver et bud på hvordan det kan gøres.

Formanden skriver i sin klumme om lockouten af lærerne - og peger på, at vi skal frem hen på den anden side af konflikten, og Søren Erhard Hansen minder os om, at det centrale er skole- og undervisningsfriheden, som man lokalt ude på skolerne skal finde ud af at bruge.

Kort nyt har fokus på lockouten - og bringer nyt om navne
(Oprettet: 03.04.2013)

Hent Bestyrelsesposten nr. 65

Bestyrelsesposten nr. 64, 5. marts 2013

Formandens klumme handler denne gang om den nye politiske virkelighed, som Lilleskolernes befinder sig i. Derudover skriver Formand Søren Hansen om ledelsens opgaver i forbindelse med OK 2013, mens Sekretariatsleder Peter Højgaard Pedersen informerer om OK 2013´s forlig, lockoutvarslet og de fortsatte forhandlinger. 

I portrætserien "Kant og profil - hvordan?" fortæller Brovandeskolen i Skagen og Børneuniversitetet på Vesterbro om deres særlige profiler og indsatsområder. Desuden er der nyt fra Rørvig Friskole, som har deltaget i Folketingets Ungdomsparlament.

Kort nyt indeholder denne gang information om SFO-netværksmøder, Lilleskolernes nye Børnehave Startpakke, elevråd, tilsynsplan m.v. (Oprettet: 07.03.2013)

Hent Bestyrelsesposten nr. 64

Bestyrelsesposten nr. 63, 5. februar 2013 

Formand Søren Hansen skriver denne gang om inklusion - fra "hvorfor" til "hvordan". Desuden gennemgår Sekretariatsleder Peter Højgaard Pedersen det nye inklusionstilskud og beregningen heraf de kommende to år.  

I den nye portrætserie "Kant og profil - hvordan?" præsenteres to medlemsskolers forskellige skoleprofiler: Højbo Friskole og Friskolen i Viborg. Derudover fortæller Aalborg Friskole om skolens nye investering i et solcelleanlæg, der dækker halvdelen af skolens el-forbrug.  Bestyrelsesposten bringer desuden et uddrag fra bogen "Leve Helheden" med et interview af "Mr. Pisa", Andreas Sleicher. Læs også om Lilleskoletræf samt kort nyt om Lilleskolernes Lederuddannelse, LUF 2013, certificering af tilsynsførende m.v. (Oprettet: 06.02.2013) 

Hent Bestyrelsesposten nr. 63

Bestyrelsesposten nr. 61, 8. januar 2013 

Bestyrelsesposten indeholder denne gang Formand Søren Hansens nytårshilsen, som er en kommentar til mediernes omtale af de frie grundskolers tilskud kontra tilskuddet til folkeskolen. Desuden gennemgår Sekretariatsleder Peter Højgaard Pedersen CEVEA's talmateriale, der ligger til grund for mediernes omtale, under overskriften "For minus 2 mia. kr. forkælelse". 

Bestyrelsesposten byder også på et portræt af Sdr. Jernløse Lilleskoles nye børnehave samt en præsentation af Bregninge Bjergsted Friskole og Næstved Fri Skoles særlige profiler i en ny portrætserie "Kant og profil - hvordan?" Læs også kort nyt om Lilleskoletræf, LUF 2013, folkeskolereformen, inklusion i de frie skoler, OK 2013, folkeskolens afsluttende prøver, kørselsgodtgørelse m.v. (Oprettet: 09.01.2013) 

Hent Bestyrelsesposten nr. 61

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning