Lilleskolernes Sammenslutning

Bestyrelsesposten 2014

Bestyrelsesposten bringer i denne december-udgave info om bl.a. 

- Bevar friheden og fri os fra deltajeringsmanien - indlæg af Søren E. Hansen, formand for Lilleskolerne
- Evaluering af Åben Skole
- En ny type grundskole er på vej
- Overgangstilskud som del af inklusionstilskud ophører
- Navne og skoler (Køge Lille Skole ny leder, ny medlemsskole: Klinte Friskole)
- Kort nyt

Læs Bestyrelsesposten december 2014

 

Bestyrelsesposten - november 2014, nr. 83

Åben Skole 2014 - i år deltager 227 skoler - hvoraf de 21 er folkeskoler. Assens Kommune deltager med samtlige deres folkeskoler.
Med Åben Skole viser vi grundskole anno 2014 frem for alle - læs indlægget, der er skrevet af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening og Søren E. Hansen, formand for Lilleskolerne.

Andre emner i Bestyrelsesposten er: Budgettid - hvor store lønstigninger? Brat tilskudsfald i 2016, KIG nyt (grund-)skoletilbud i Danmark, nyt fra skolerne,  og opsamling af akuelle nyheder fra oktober måned.

Læs Bestyrelsesposten november 2014

Bestyrelsesposten - oktober 2014, nr. 82

Åben Skole 2014 - kampagnemateriale og opfordring til at bidrage på facebook. Bestyrelserne for Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne har på fællesmøde i septebmer igangsat en proces, hvor man skal finde ud af, hvad de to foreninger kan sammen, og hvad man bedst gør hver for sig.

Reportage fra friskolefolks rejse i Korea, som har bundrekord i elevtrivsel og selvmord er den mest almindelige dødsårsag blandt teeanagere - de danske friskolefolk var inviteret af det sydkoreanske undervisningsministerium til at fortælle om den danske tradition for frie skoler og den tilhørende lovgivning og tilskudssystem. 

Andre emner i Bestyrelsesposten erd: Tilsynsrunde med specialundervisning, lederudskiftninger siden 2009, kommend lovforslag på undervisningsministerens område - og opsamling af akuelle nyheder fra september måned.

Læs Bestyrelsesposten oktober 2014

I denne måneds udgave af Bestyrelsesposten kan du bl. a. læse om:

Formandens klumme - Skolereformen - de første 30 dage
Åben Skole
Forslag til finanslov for 2015
Specialundervisning
Friskoleloven med seneste ændringer
Ny tilsynsførende
Vejledning - UU's opgaver - og kan UU opkræve betaling
BUPL - afklaring om pædagogers arbejde i skolen skal findes
Tak fra Lilleskolefestival 2014
Navne, Skoler, opslag 
Kort Nyt og naturligvis kalender m.v.

Hent Bestyrelsesposten nr 81

Lilleskolefestivalen 2014 nåede nye højder. Lilleskolerne var med i debatterne på Folkemødet på Bornholm - og mødte blandt andre Anders Morgenthaler og Clement Kjersgaard. I juli nummeret af Bestyrelsesposten kan du også finde navnestof om ledere og skoler; og du kan læse en sammenfatning af juni måneds vigtigste nyheder om lovgivning, økonomi m.m. der har betydning for lilleskolerne. Formandens klumme, der i denne udgave har overskriften "Friheden flyver når bestyrelsen rykker" kommenterer blandt andet på debatten om folkeskolereformen og påstanden om, at mange forældre er på vej over i "de private skoler" på grund af reformen.

Hent Bestyrelsesposten nr 80

I dette nummer af Bestyrelsesposten kan du bl. a. læse om opgavefordeling i Lilleskolernes bestyrelse efter nyvalg, nye nyhedsbreve, Folkemøde 2014, Åben Skole 2014, krav til skolerne i forhold til ligestilling, aktuelle nyheder for maj måned samt naturligvis formandens klumme, der i denne udgave har overskriften "Hjælpe med at vise vej i skolejunglen".

Hent Bestyrelsesposten nr. 79

Bestyrelsesposten - maj 2014, nr. 78

Vi må i denne maj-udgave af Bestyrelsesposten undvære Formandens Klumme, idet klummen på grund af uopsættelige opgaver ikke blev færdig til deadline. Bestyrelsesposten udkommer derfor snarest med Søren  E. Hansens maj-klumme.

Du kan i denne udgave læse om det forrygende Lilleskoletræf, ny strategi for statens tilsyn med bl. a. de frie grundskoler, Børns Rettigheder på frie grundskoler efter FNs børnekonvention, Børneattester m.v.

Hent Bestyrelsesposten nr. 78 

Bestyrelsesposten - april 2014, nr. 77

Vi er midt i foråret og skal nu til at håndtere den tredje bølge i forbindelse med de nye arbejdstidsrammer for lærerne. Lilleskolernes formand Søren Erhard Hansen fokuserer i denne måneds udgave af Bestyrelsesposten på den tredje bølge og hvad den bringer med sig af udfordringer og forandringer. 

Læs landsformand i Dansk Friskoleforening, Ebbe Lilliendal's debatindlæg- "Skal frie grundskoler straffes for sparsommelighed?"

Herudover kan du b.la. læse om ændringer af "slutmål" og "trinmål", Pædagoger i skolen, Løntabeller gældende fra 1. april og meget mere.

Hent Bestyrelsesposten nr. 77

Bestyrelsesposten - marts 2014, nr. 76

Slip børnene, lærerne og undervisningen løs - det er forår! sådan udtaler Lillleskolernes formand Søren Erhard Hansen i denne måneds udgave af Betyrelsesposten. 

Læs Konrad Krieschers, skoleleder ved Ringsted Lilleskole, indlæg - "Kineserne kommer!

Herudover kan du b.la. læse, om at der er 22 nye grundskoler på vej, Fælles Mål, Læringskonsulenter, 3 F overenskomsten er fornyet og meget mere.

Hent Bestyrelsesposten nr. 76

Bestyrelsesposten - februar 2014, nr. 75

Skævvridningen mellem de frie grundskoler og folkeskolen øges på grund af regeringens økonomiske politik. Sparepolitikken truer friheden til at vælge. Lilleskolernes formand, Søren Erhard Hansen, understreger at kampen nu står om alle forældres friehed til at vælge skole.

Lilleskolerne indleder sekretariatssamarbejde med Dansk Friskoleforening. Læs også nyt fra skolerne under "Navne & Skoler" samt opsamlingen af nyheder fra januar måned angående lovgivning, lønstigninger, kurser, undervisningsmiljø m.m.

Hent Bestyrelsesposten nr. 75
 

Bestyrelsesposten - januar 2014, nr. 73

Et godt nytår til jer ude på skolerne! Bestyrelsesposten byder på en klumme af formanden Søren Hansen med et fokus på de
frie skoler vilkår i den nuværende politiske og økonomiske situation:

"Den økonomiske krise i Danmark er ikke overstået - nu
er vi bare så langt, at vi kan se nogle af langtidseffekterne; nemlig en øget skævvridning og polarisering mellem et stadig mere udpint "Underdanmark" og et stadig mere begunstiget "Overdanmark". Hvad har det med lilleskolerne at gøre, vil I måske spørge? Er det ikke snarere udvekommende generelle politiske holdningstilkendegivelser fra formanden?"

Derudover indeholder
Bestyrelsesposten en kalenderoversigt for vigtige dato'er samt et indblik i tilskudstaksterne 2014- 

Hent Bestyrelsesposten nr. 73

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning