Lilleskolernes Sammenslutning

Skoleportrætter

Lilleskolernes medlemsskoler er pædagogisk funderede og arbejder alle under mottoet 'Skolen er for børn'

I en række skoleportrætter kan du læse om forskellige skolers særlige profiler og fokusområder

Skoleportrætter

For år tilbage lavede journalist Per Vinther fra mediehuset Periskop en række skoleportrætter, som alle kan læses nedenfor.

Randers Lille Skole - Udsyn og innovation

Som ny leder på en lilleskole kan det være svært at ændre radikalt på tingene. På den anden side, bør en lilleskole til enhver tid være klar til at ændre værdier og profil, hvis den til enhver tid skal passe til Tidsånden og Behovet. Peter Engelbrekt Knøss startede som ny skoleleder på Randers Lille Skole den dag, lockouten begyndte .....

Hent profil-portræt af Randers Lille Skole

Den Lille Skole - Vi passer på hinanden

På Danmarks ældste lilleskole vil de være i trit med udviklingen. Klare værdier og ni fælles visioner ligger bag skolelederens motto: "Vi gør det, vi siger vi vil gøre". Skolen vil være mere udadvendt og er midt i en levende proces.

Hent profil-portræt af Den Lille Skole

Østerbro Lilleskole - Ny luft og nye sejl

Østerbro Lilleskole har genfundet energien og arbejdsglæden - skolen vokser og er langt fremme i overvejelser om at udvide med en overbygning. Nøglen har været en fælles definition af, hvad Østerbro Lilleskole står for samt et målrettet arbejde med værdier og ledelse.

Hent profil-portræt af Østerbro Lilleskole

Ørestad Friskole - Trivsel og læring i mange rum

På Ørestad Friskole er udeliv, kropslig udfoldelse og sund skolehverdag sammen med aldersintegreret niveau-delt undervisning en klar profil, der understøtter børnenes læring og skaber en klar sammenhængskraft i skolefællesskabet. 

Læs mere om Ørestad Friskoles skoleprofil

Syddjurs Friskole - Ud i verden

Syddjurs Friskole er stærk på rejser, teater og temaperioder. Fra 5. klasse rejser hele skolen hvert år ud i verden, og sammenholdt med 12 ugers tema- og projektperioder årligt har skolen en stærk profil.

Læs mere om Syddjurs Friskoles skoleprofil

Brovandeskolen - Sammen på den rigtige måde

På Brovandeskolen i Skagen går man meget op i de sociale mål, og hvordan man er sammen. Alle grupper har nedskrevne sociale mål, og det afspejler sig tydeligt i den måde, både børn, forældre og ansatte er sammen på – på den gode måde.
 

Læs mere om Brovandeskolens skoleprofil

Børneuniversitetet - Tættere på virkeligheden

Børneuniversitetet på Vesterbro har til huse i en gammel maskinhal midt på Vesterbro. Efter mange år med en akademisk tilgang til projektarbejde, åbner skolen nu op for virkelige projekter, der konkret føres ud i livet med virksomheder, naboer, skoler og mange andre i nabolaget.

Læs mere om Børneuniversitetets skoleprofil

Friskolen i Viborg
- Værdierne skal være aktive og synlige for alle  

Friskolen i Viborg har god søgning og har hidtil fået fyldt op uden problemer. Men de har ikke lange ventelister, så de skal have kant og profil som lilleskole for at tiltrække børn og forældre.
 

Læs mere om Friskolen i Viborgs skoleprofil

Højbo Friskole - Stærk synlighed i nærområdet

Højbo Friskole gør meget ud af PR for at fortælle de gode historier til omverdenen. Men kant og profil skal forankres indefra, mener skolens leder.

Læs mere om Højbo Friskoles skoleprofil

Bregninge Bjergsted Friskole - Plads til at være særlige    

På Bregninge-Bjergsted Friskole undervisningsdifferentierer de for at udvikle børnenes stærke sider. Bl.a. ved at bruge naturen aktivt. Men skolen arbejder også målrettet på at komme i medierne for at skærpe profilen.

Læs mere om Bregninge Bjergsted Friskoles skoleprofil

Næstved Fri Skole - Demokrati og frihed    

Næstved Fri Skoles idégrundlag bygger på demokrati og frihed for det enkelte barn. På skolemødet har alle en stemme og mulighed for at tage en sag op. Skolen siger selv, den er en skole med kant, der forholder sig til børns valg og deres frihed.

Læs mere om Næstved Fri Skoles skoleprofil

Sdr. Jernløse Lilleskole - Børnehaven fremtidssikrer skolen  

Da den kommunale børnehave, som lå lige ved siden af Sdr. Jernløse Lilleskole, var lukningstruet, valgte skolen at tilbyde at drive børnehaven videre som privat daginstitution. En løsning som alle i lokalsamfundet er glade for.

Hent portræt af Sdr. Jernløse Lilleskoles børnehave

Albertslund Lille Skole - fra Marxisme til åndehul  

Albertslund Lille Skole har siden 60’erne undergået en markant udvikling fra udpræget marxistisk skole til en rummelig og stærk faglig skole med en beliggenhed som et åndehul i særdeles naturskønne omgivelser midt i nutidens fortravlede hverdag. I dag er skolens motto ”Hvor der er rart at være, er det let at lære”.

Hent skoleportræt af Albertslund Lille Skole

Ringsted Lilleskole - Den nye i klassen er kommet godt fra start  

Ringsted Lilleskole åbnede dørene for elever i august 2012, og med 105 elever og masser af gejst, har skolen fået en begyndelse langt over forventning. Det giver masser af gejst, opbakning - og arbejde, for der er nok at se til med at få undervisningen og alt det praktiske til at fungere. Skolen er dog meget opmærksom på, at der også skal findes tid til visionsarbejde og udvikling af lilleskolekulturen.

Hent skoleportræt af Ringsted Lilleskole

Helsingør Lille Skole - Myten om de ræverøde lærere og de flippede forældre

Helsingør lille Skole har taget hele turen fra at været startet som anti-autoritær over de politisk ræverøde 70’ere til en skole, der står stærkt i både lokalsamfund og på det faglige. En skole, der er fulgt med tiden og en af landets ældste lilleskoler.

Hent profil-portræt af Helsingør Lille Skole

Århus Friskole bygger NaturStation til nye undervisningsformer 

En NaturStation på 245 kvm. skal i samspil med den omkringliggende natur danne en indbydende og inspirende ramme for læring og fordybelse i naturvidenskabsfag og værkstedsfag. Drivkraften er nysgerrighed på Århus Friskole, hvor man vil skabe et miljø, hvor den undersøgende tilgang er båret af leg, ideer og eksperimenter. Økonomisk hjælpes det 5,5 mio. kr. dyre projekt godt på vej af en donation på 1 mio. kr. fra A. P. Møllerss fond.

Læs mere om NaturStations projektet

Børnenes Friskole - Du skal turde tage chancer 

Børnenes Friskole i det nordlige Århus har siden starten i 1982 taget turen fra en småflippet skole i træbarakker til en skole moderne skole, med ca. 200 elever med stærk lokal opbakning ventelister og lyst til røre rundt i gryden og prøve nyt. Skolen fik ny leder i august 2011, og han foræller i dette portræt om skolen nu og fremadrettet. Portrættet blev første gang bragt i Bestyrelsesposten nr. 48, 6. december 2011.

Hent skoleportræt af Børnenes Friskole

Lilleskolen i Odense - Byskolen på bondegården 

Lilleskolen i Odense er fyldt op med 200 elever, men planer om en stærkere overbygning gør, at skolen måske udvider igen. Ideer til en alternativ opdeling af skoledagen, udlandsrejserne for de ældste klassetrin og fraværet af forældre-arbejdsdage gør Lilleskolen i Odense til noget helt særligt.

Hent skoleportræt fra Lilleskolen i Odense

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning